Blog aardbevingen

Blog over mijn ervaringen met de aardbevingen

blog groningen

In dit deel van mijn website besteed ik aandacht aan de problematiek van de gaswinning en bijbehorende aardbevingen. Het gaat om onderwerpen als het herstel van de schade, het bouwkundig versterken en de waardedaling van de huizen in het kerngebied. De eerste, flinke beving was in augustus 2012. Hemelsbreed 6 kilometer bij ons vandaan. Een klap die velen heeft wakker geschud. Maar hoe verloopt het sindsdien? Vanaf 2016 ga ik mijn ervaringen met u delen op dit deel van de website. Merkwaardige zaken komen aan de orde. Er gaan dingen goed, maar ook heel veel gaat nog steeds niet goed. Maar waarom nu pas de ervaringen delen? Omdat de sfeer duidelijk veranderd is: het is er sinds het begin niet beter op geworden. Wat is de reden van deze verandering? Misschien kunnen deze blogs daar een bijdrage aan leveren. En bijkomend voordeel: er zitten ook nog Lessons Learned in voor (particuliere) opdrachtgevers.


Dossier 303: de overgang van de NAM naar het CVW

cvw ontzorgenDe rol waarin ik momenteel zit heeft veel overeenkomsten met die van een opdrachtgever: adviezen inwinnen en beoordelen, financiering rond zien te krijgen, etc. Als deze voorbereidingen van de initiatiefase allemaal achter de rug zijn, kan ik me gaan richten waar het om gaat: het geven van een opdracht om de bevingschade te herstellen. Maar zover is het nog lang niet. 

We zijn inmiddels al een tijdje met de derde ronde van Dossier 303 bezig. De eerste twee rondes, vrij snel aangemeld na de beving van 3,6 in augustus 2012, zijn inmiddels naar alle tevredenheid afgerond. Complimenten voor de betrokken partijen! De eerste ronde had betrekking op de vele scheuren in zowel de buitenmuren als binnenshuis. De tweede rond had te maken met een kelder die aan alle kanten lekte. Dat de oorzaak bevingschade was, was totaal geen discussiepunt. Het huis heeft blijkbaar behoorlijk staan schudden. Ook de gevolgschade werd aangepakt. 

Echter, de derde ronde verloopt totaal anders. Het gaat nu om veel scheuren in de ornamenten die ons huis versieren. Voornamelijk pleisterwerk buitenshuis. Scheuren die er in het verleden niet waren. Ons huis is circa tien jaar geleden gerestaureerd onder toezicht van een architect welke een ruime ervaring had met monumenten. 

Deze scheuren in het pleisterwerk zijn in het najaar van 2014 aangemeld. Al vrij snel kwam de ons bekende schade-expert langs om de situatie te beoordelen. Even was er sprake van om de schade-expert te vervangen door een expert speciaal voor RIjksmonumenten. Maar de NAM heeft besloten met de bekende expert door te willen gaan. Met deze schade-expert en de NAM overlegd om een inventarisatie van deze bevingschade te laten maken door Monumentenwacht. Dit omdat het om een Rijksmonument gaat. Deze inspectie is in maart 2015 gedaan en er zijn 18 schadegevallen geconstateerd. Een keurig rapport dat de basis vormt voor de aannemer om een offerte uit te brengen. Deze is, samen met de schade-expert, kort daarop langs geweest. Aangezien het om bevingschade ging, heeft de aannemer opdracht gekregen een offerte te maken. Deze zou vervolgens door de schade-expert aan de NAM ter goedkeuring worden voorgelegd.

En toen werd het stil……………. Tot eind augustus. Ik kreeg een telefoontje van een medewerker van het Centrum Veilig Wonen (CVW) dat ze het dossier 303 van de NAM hadden overgenomen en dat ze deze wilden sluiten. Verbazing alom. Omdat de NAM eerder heeft aangegeven alle schadegevallen van voor 1 januari 2015 zelf af te zullen handelen. Verder heb ik ze er op gewezen dat dit dossier nog niet was afgerond. Na even geïnformeerd te hebben bij de NAM kreeg ik de bevestiging dat dat inderdaad het geval was. 

In september een mail ontvangen van een, voor mij, nieuwe en onbekende schade-expert. Hij wilde graag een afspraak maken voor een inspectie. Vanwege onze agenda kon deze inspectie pas begin november plaats vinden. 

Een merkwaardige inspectie: niet voorbereid, snel gekeken en vervolgens weer vertrekken. Wel nog even een paar foto’s gemaakt. Ook was dit het moment dat ik voor het eerst een offerte zag. Nog diezelfde dag kreeg ik een mail met daarin de conclusies van de schade-expert. Of ik hiermee akkoord wilde gaan. Dan kon alles nog vóór de kerst worden afgerond. In het gesprek had hij al aangegeven dat dit een belangrijke doelstelling was. We zijn niet akkoord gegaan. Vervolgens afgesproken dat hij een eindrapport zou opstellen en deze zou opsturen. Heb er ook nog even op gewezen dat de getoonde offerte verre van volledig was.

Vervolgens bleef het weer een tijdje stil………. kerst ging ongemerkt voorbij. Tot 11 januari. Op dat moment kreeg ik een mail van een medewerker van het CVW met een viertal documenten. Een verkort inspectierapport, een andere, uitgebreidere offerte in twee delen en nog een  calculatie van een bedrijfsbureau. Geen enkele uitleg of toelichting, geen enkele vraag…..niets. Na even een wenkbrauw opgetrokken te hebben, heb ik geprobeerd de set aan documenten te begrijpen. Het was verworden tot één grote puzzel. Ik hou van het oplossen van puzzels, maar niet dit soort puzzels. Een helder en begrijpelijk resultaat is toch het minste wat je mag verwachten van het CVW. Zij zijn toch de partij die gedupeerden ontzorgt?

Uw vaste contactpersoon bij CVW ontzorgt u door u gedurende het hele proces te begeleiden.

website CVW

Een uitgebreide mail teruggestuurd met de opmerking dat het voor mij verwarrend overkwam en een aantal vragen om verduidelijking. Een vriendelijk en constructieve benadering. Per omgaande een mail terugontvangen dat de men de vragen en de verwarring begreep. Mijn mail met vragen zou worden doorgestuurd naar de schade-expert. Op 19 januari kreeg ik wederom een mail van de medewerker van het CVW. Hierin werd aangegeven dat de vorige mail met verkeerde bijlagen was verstuurd en dat nu de goede set werd meegestuurd. Bovendien een formulier waarop ik kon aangeven of ik akkoord kon gaan of niet met het ‘aanbod’.

Helaas, de verwarring werd alleen maar groter. Nog steeds geen concreet antwoord op een concrete vraag. Nogmaals een verzoek ingediend om een begrijpelijk resultaat. Waarbij de belangrijkste vraag was om de conclusies van de schade-expert te baseren op de 18 schadegevallen van het rapport van de Monumentenwacht. Want de schade-expert was zo vrij geweest een totaal andere indeling te maken waar je geen touw aan kon vastknopen. Na nog wat heen en weer gemail, komt het er op neer dat de medewerker van het CVW gewoonweg weigert hier aan te voldoen. Een patstelling. Maar met een wat andere insteek krijgen ik hier waarschijnlijk nog wel antwoord op.

Het CVW weigert in te gaan op mijn verzoek om aanpassingen in het tweede voorstel te doen op een zodanige manier dat beide, totaal verschillende, voorstellen met elkaar vergeleken kunnen worden. Hiermee houdt het CVW de onduidelijkheid bewust in stand.

Tot zover mijn ervaringen met het verloop van de derde ronde van Dossier 303. Er zullen ongetwijfeld veel dossiers goed verlopen, maar één ding is me duidelijk geworden: de regie over je eigen woning moet je strak in eigen hand houden. Verder is het duidelijk dat ik voorlopig nog geen opdracht tot schadeherstel kan geven. Want ook inhoudelijk klopt er namelijk niets van. Sterker nog, er zijn vreemde dingen aan de hand. In een volgende blog zal ik hier uitgebreid op ingaan. Dat is namelijk een verhaal op zich. 

Wordt vervolgd........

 

 

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

silhouet rentenierswoning

Onze woonboerderij is een Rijksmonument in het kerngebied van de bevingen.  Vanuit onze woonkamer zien wij de kerktoren van Loppersum, hemelsbreed bijna vier kilometer.  Maar wij wonen hier schitterend en hebben het prima naar onze zin. Weg uit het aardbevingsgebied? Zeker niet......! Tenzij het een continue strijd gaat worden met allerhande instanties. En daar begint het nu toch wel op te lijken.

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 219 gasten en geen leden online