Blog aardbevingen

Blog over mijn ervaringen met de aardbevingen

blog groningen

In dit deel van mijn website besteed ik aandacht aan de problematiek van de gaswinning en bijbehorende aardbevingen. Het gaat om onderwerpen als het herstel van de schade, het bouwkundig versterken en de waardedaling van de huizen in het kerngebied. De eerste, flinke beving was in augustus 2012. Hemelsbreed 6 kilometer bij ons vandaan. Een klap die velen heeft wakker geschud. Maar hoe verloopt het sindsdien? Vanaf 2016 ga ik mijn ervaringen met u delen op dit deel van de website. Merkwaardige zaken komen aan de orde. Er gaan dingen goed, maar ook heel veel gaat nog steeds niet goed. Maar waarom nu pas de ervaringen delen? Omdat de sfeer duidelijk veranderd is: het is er sinds het begin niet beter op geworden. Wat is de reden van deze verandering? Misschien kunnen deze blogs daar een bijdrage aan leveren. En bijkomend voordeel: er zitten ook nog Lessons Learned in voor (particuliere) opdrachtgevers.


Is er wel een intern schadeprotocol bij het CVW voor monumenten?

monumentenIn de nazomer van 2015 is Dossier 303 door de NAM overgedragen aan het Centrum Veilig Wonen. Dit in tegenstelling tot bestaande afspraken. Voor mij was dit het moment om mij eens te verdiepen in de procedure Herstelschade voor Cultureel Erfgoed waar ook ons Rijksmonument onder zou moeten vallen. Hierover was al gesproken in het begin van het jaar. Maar de afspraak met de NAM was gemaakt om dit Dossier nog even op de "oude manier" te doen. Hans Alders benadrukte in zijn programma nogmaals dat het Cultureel Erfgoed in het aardbevingsgebied met respect behandeld moest worden door de NAM en het CVW. 

In november 2015 kwam Hans Alders, Nationaal Coordinator Groningen, met zijn rapport over de aardbevingsproblematiek in Groningen. In hoofdlijnen kan ik mij prima vinden in dit rapport. Er wordt een duidelijke route aangegeven hoe deze problematiek aan te pakken. Maar ik ben vooral benieuwd naar de vertaalslag in acties op de korte termijn. Misschien kunnen deze blogs daar een bijdrage aan leveren. In dit rapport werd er nogmaals op gewezen dat het herstellen van schade aan en het bouwkundig versterken van Rijksmonumenten altijd maatwerk is. 

Voor mij het laatste zetje om eens bij het Centrum Veilig Wonen te informeren naar de herstelprocedure voor Rijksmonumenten en dan met name het interne protocol bij het Centrum. Op de website van het CVW had ik al gezien dat er sprake was van een afwijkende procedure. Bij verder nazoeken van de website, echter geen verdere informatie hierover. Op 2 december heb ik via de website van het CVW gevraagd mij de CVW procedure voor herstellen van schade aan cultureel erfgoed op te sturen. Ook gevraagd wat de criteria zijn waaraan een schade-expert voor Rijksmonumenten moet voldoen. Dit laatste was mij in het begin van 2015 duidelijk geworden. Maar de nieuwe schade-expert die ons was toegewezen in oktober, had geen enkele affiniteit of ervaring met rijksmonumenten. Een beetje vreemd toch?

Omdat er geen enkele reactie van het Centrum Veilig Wonen kwam, heb ik op 21 december een tweet verstuurd met daarin de opmerking dat ik nog steeds geen reactie had. Voor de tweede keer dat jaar werkt een dergelijke tweet. Triest dat het op deze manier moet. Er kwam namelijk prompt een reactie van het CVW dat de vraag niet was doorgezet naar de juiste afdeling. Dat zou per direct gebeuren. En inderdaad, de volgende dag werd ik gebeld door een medewerker van het CVW. Met deze medewerker afgesproken dat de antwoorden per mail zouden worden opgestuurd. Kort daarop ontvangen.

In de mail werden een drietal criteria gegeven waaraan een schade-expert voor cultureel erfgoed aan moet voldoen. Wat betreft de procedure, kreeg ik het volgende antwoord: "Naast de schadeafhandeling inzake (Rijks) monumenten en overig cultureel erfgoed kan een aanvulling ingezet worden. Dit is de "Handreiking Herstel voor Monumenteneigenaren". Hier moest ik het mee doen. Even googelen op de website gaf al snel een verslag van de Dialoogtafel waarin deze handreiking werd genoemd. Maar de handreiking zelf kon ik niet vinden. Maar is dit de procedure waar ik naar op zoek was?

(Rijks)monumenten en overig cultureel erfgoed vereisen een goede, deskundige en respectvolle aanpak daar waar het gaat om herstel en behoud. Veel van ons cultureel erfgoed is ‘toevertrouwd’ aan (particuliere) eigenaren en beheerders, welke over het algemeen met de nodige zorg hierover waken. Echter, niet alle eigenaren en beheerders zijn, om wat voor reden dan ook hiertoe in staat. Ten behoeve van de instandhouding van dit cultureel erfgoed is, in aanvulling op het Schadeprotocol van de NAM, deze Handreiking Herstel voor Monumenteneigenaren opgesteld. Deze Handreiking heeft tot doel een eigenaar te ontzorgen. Daarnaast kan het bijdragen aan een snellere doorloop van eventueel benodigde procedures.

Handreiking Herstel voor Monumenteigenaren

Een mail gestuurd met daarin de opmerking dat de Handreiking niet te vinden. Prompt een mail terug ontvangen met daarin de Handreiking als bijlage meegestuurd. Dat was het moment dat er iets meer duidelijkheid was over hoe monumenten behandeld moesten worden. Ook wordt er een verwijzing naar de website van het Centrum Veilig Wonen gegeven: "ik verwijs u ook naar onze website, vervolgens kiest u de button 'schadeherstel'". Van dit laatste wordt ik echter niet wijzer dan ik al was. Nog steeds geen procedure over het hoe en wat van cultureel erfgoed bij het Centrum Veilig Wonen. 

 Nogmaals een mail met daarin de dank overgebracht voor het opsturen van de Handreiking. Maar ook de vraag of ik iets over het hoofd heb gezien op de website van het CVW. Hierop nog steeds niets te vinden over de afwijkende procedure bij het CVW. 

Prompt weer een mail terug met de opmerking zoals hieronder vermeld. Nog steeds geen procedure. Ook wordt de vraag gesteld of ik misschien wil weten hoe het 

Feitelijk gezien klopt het wat u zegt, hier valt geen spelt tussen te krijgen. U heeft niets over het hoofd gezien.

medewerker CVW

interne schadeprotocol loopt. DIt gerelateerd aan een monumentaal gebouw. Ik bevestig per omgaande dat dit klopt en graag het interne protocol wil hebben. Dat was op 7 januari j.l. 

Later nog een mail gestuurd met wat vragen over wat meer duidelijkheid over de criteria waaraan een schade-expert rijksmonumenten moet voldoen. Ook op deze mail wordt snel gereageerd met de mededeling dat er de volgende dag een overleg is met een collega die er meer over kan vertellen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een aantal dingen ter plekke worden bedacht en/of uitgewerkt.

Inderdaad ontvang ik de dag erop een mail een wat specifiekere omschrijving van de criteria waaraan een schade-expert moet voldoen. De schade-expert die het CVW op ons rijksmonument heeft afgestuurd blijkt er bij lange na niet aan te voldoen. Een klein detail. Tot slot wordt mij nog in alle vriendelijkheid gevraagd waarom ik deze vragen stel aan het CVW. Wellicht dat de medewerker zijn kennis dan specifieker kan inzetten. 

 In een reactie van mijn kant geef ik aan dat ik de toelichting op de criteria nader zal bestuderen. Ook geef ik aan dat er nog steeds een vraag open staat over het interne schadeprotocol bij het Centrum Veilig Wonen. Tevens aangegeven waarom ik deze vragen stel. 

Uiteraard wil ik met alle plezier toelichten waarom ik deze informatie wil hebben. Daarvoor zijn drie redenen:

  • het gaat om het al of niet kunnen én willen geven van het vertrouwen aan uw organisatie, afhankelijk van de manier waarop uw organisatie met het cultureel erfgoed omgaat;
  • als onderdeel van een dossier wat ik momenteel aan het aanleggen ben;
  • het vergaren van zoveel mogelijk informatie over herstel, versterking en waardevermeerdering. Dit omdat ik onlangs een begin heb gemaakt met een blog waarin ik mijn ervaringen met eerdergenoemde aandachtspunten ga delen.

    Derk K. Kremer

Of het nu aan mijn toelichting ligt of wat anders, feit is dat de kennis van de medewerker sindsdien niet (specifieker) meer wordt ingezet. Het is sinds mijn laatste mail van 22 januari stil geworden. Akelig stil. De vraag die ik mij dan ook stel is of er uberhaupt wel een intern schadeprotocol is. Temeer omdat ik van het begin af aan de indruk heb dat ik aan het lijntje wordt gehouden: steeds een beetje rekken. Waarbij ik ook sterk de indruk heb dat een aantal antwoorden ter plekke wordt bedacht. 

Geef dan aan dat je er mee bezig bent of dat het er nog niet is. Op zich geen schande. Het CVW moet ook opstarten en voortschrijdend inzicht is belangrijk in dit stadium. In ieder geval is er dan meer begrip. En misschien kun je dan nog iets bijdragen of toevoegen. Maar doen alsof alles in kannen en kruiken is en vervolgens niet meer reageren is, wederom, pure minachting naar de klanten van het CVW. 

Dat er geen intern schadeprotocol is, wordt nog versterkt door het feit dat ons rijksmonument, sinds het CVW het dossier heeft overgenomen, als een standaard schadegeval wordt behandeld. Ook nadat ik de medewerker van het CVW hier op heb gewezen. In dit laatste geval ook geen enkele verklaring hiervoor. 

Wordt vervolgd............

 

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

silhouet rentenierswoning

Onze woonboerderij is een Rijksmonument in het kerngebied van de bevingen.  Vanuit onze woonkamer zien wij de kerktoren van Loppersum, hemelsbreed bijna vier kilometer.  Maar wij wonen hier schitterend en hebben het prima naar onze zin. Weg uit het aardbevingsgebied? Zeker niet......! Tenzij het een continue strijd gaat worden met allerhande instanties. En daar begint het nu toch wel op te lijken.

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 228 gasten en geen leden online