Blog aardbevingen

Blog over mijn ervaringen met de aardbevingen

blog groningen

In dit deel van mijn website besteed ik aandacht aan de problematiek van de gaswinning en bijbehorende aardbevingen. Het gaat om onderwerpen als het herstel van de schade, het bouwkundig versterken en de waardedaling van de huizen in het kerngebied. De eerste, flinke beving was in augustus 2012. Hemelsbreed 6 kilometer bij ons vandaan. Een klap die velen heeft wakker geschud. Maar hoe verloopt het sindsdien? Vanaf 2016 ga ik mijn ervaringen met u delen op dit deel van de website. Merkwaardige zaken komen aan de orde. Er gaan dingen goed, maar ook heel veel gaat nog steeds niet goed. Maar waarom nu pas de ervaringen delen? Omdat de sfeer duidelijk veranderd is: het is er sinds het begin niet beter op geworden. Wat is de reden van deze verandering? Misschien kunnen deze blogs daar een bijdrage aan leveren. En bijkomend voordeel: er zitten ook nog Lessons Learned in voor (particuliere) opdrachtgevers.


Het gegoochel van het Centrum Veilig Wonen

gegoochel cvwIn mijn vorige blog “Dossier 303 en de overgang van de NAM naar het CVW” heb ik al aangeven  dat de behandeling van Dossier 303 merkwaardig verloopt sinds deze is overgedragen aan het Centrum Veilig Wonen. Mijn recente ervaringen deel ik graag met u in deze blog. 

 

Op 6 november is er een schade-expert op bezoek geweest met als het doel “het doornemen van de documenten zodat het dossier afgehandeld kan worden”. De schade-expert had als opdracht meegekregen om dit dossier vóór kerst af te ronden. Maar van meet af aan had ik het gevoel dat hij nog een andere opdracht had meegekregen. Echter niets over een hernieuwde inspectie. Immers een andere schade-expert was al twee keer langs geweest en de procedure was zo goed als afgerond. 

Maar nee dus. De schade-expert had zich niet voorbereid, had niet de goede documenten mee en deed in amper vijf minuten de inspectie nog even over. Ik zou dezelfde dag nog een voorstel ontvangen over het herstel van de schade dat vergoed zou worden. In het gesprek heb ik nog aangegeven dat de offerte met een schadebedrag van bijna € 10.000 verre van volledig was (later zou blijken dat de expert niet de juiste offerte had meegenomen). Afgesproken werd om de week erop nog even telefonisch contact te hebben. Ook heb ik aangegeven dat ik een volledige offerte wil zien, gebaseerd op het rapport van Monumentenwacht. 

Bezwaar maken tegen het expertiserapport: het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de inhoud van het expertiserapport. Wanneer er onjuistheden of onduidelijkheden in het rapport staan, kunt u hierover contact opnemen met uw contactpersoon. We zullen dan samen met u naar een passende oplossing zoeken

website CVW

Inderdaad ontving ik ’s avonds keurig een mail met daarin een voorstel: er zou ruwweg 74% van de gemelde schade vergoed worden. De overige schade’s waren vorstschade en/of schade ten gevolge van temperatuurwisselingen of spanningen in de muur. Het pand staat er overigens al sinds 1882 en de ornamenten hebben zich tot voor kort goed gehouden. Vraag ik mij af hoe het kan dat, na meer dan 130 jaar, de pleisterlagen de spanningen niet meer aan kan. Niet ten gevolge van de aardbevingen volgens de expert. In het telefoongesprek heb ik aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de bevindingen van de expert. Dat op zich is geen probleem, want er is een keurige procedure met contra-expertise. Afgesproken is dat de schade-expert het voorstel zou vastleggen in een eindrapport. Deze zou ik dan zo spoedig mogelijk toegestuurd krijgen. 

Kerst ging voorbij zonder dat ik iets hoorde van het CVW. Hij zou het dossier toch vóór kerst afronden? Op 11 januari kreeg ik een mail van een medewerker van het CVW. Zoals al eerder aangegeven met de verkeerde bijlagen. Ik verwachtte een definitief voorstel zoals dat op 6 november ook was gecommuniceerd. Maar wat bleek? Het was een totaal ander voorstel. De schade-expert was er van uit gegaan dat ik er toch niet mee akkoord ging en gaf er vervolgens een geheel eigen wending aan. De schade die vergoed zou worden, was teruggebracht van 74% naar nog geen 9%. Tijdens het lezen van dit voorstel viel ik bijna van mijn stoel van verbazing. Dit kanniewaarzijn. Wat was er in de periode tussen 6 november en 11 januari gebeurd? Waarom kwam daar ineens een ander voorstel? En er lag een offerte aan ten grondslag gemaakt door een eigen bedrijfsbureau. De offerte van de aannemer werd niet meer gehanteerd.

Uit de uitgebreide offerte (die ik blijkbaar niet mocht zien) blijkt dat het totale schadebedrag bijna € 29.770 is. In het eerste voorstel van het CVW wordt circa 75% van de schade erkend. Dit geprojecteerd op de oorspronkelijke, uitgebreide offerte kom je op een bedrag uit van circa € 27.212. In het tweede, en tevens laatste, voorstel wordt een vergoeding genoemd van slechts € 2.600. Alle bedragen exclusief btw. Gevraagd naar een verklaring voor het verschil, wordt deze niet gegeven. Vanwege het gegoochel van het CVW is een goede vergelijking van de beide voorstellen echter niet mogelijk. De cijfers zijn dan ook indicatief.

De medewerker van het CVW had per ongeluk de oorspronkelijke, volledige offerte van de aannemer meegestuurd. Naar later bleek was deze niet voor mij bedoeld. Uit deze offerte bleek dat de door de schade-expert op 6 november meegenomen offerte een onderdeel van de uiteindelijke offerte was. Hierin was de schade getaxeerd op bijna € 35.000. In het laatste voorstel was het te vergoeden schadebedrag bijna € 3.000!. 

Al met al een weinig professionele aanpak. Of is het CVW bezig met een bewuste actie om de schade te minimaliseren of bagatelliseren? De totale schade aan ons pand zou toch wel erg hoog uitvallen: bijna € 75.000 in totaal. 

Maar van de correspondentie met de medewerker van het CVW die er op volgde, wordt je niet vrolijk. Ontzorgen en zoeken naar een passende oplossing staan hoog in het vaandel bij het CVW. Maar helaas wordt er niet naar gehandeld. Want wat gebeurde er vervolgens?

In een uitgebreide mail heb ik aangegeven dat ik niet kon begrijpen dat er eerst een voorstel wordt voorgelegd waaruit blijkt dat 74% van de schade aan de ornamenten wordt vergoed en dat er daarna een voorstel komt met maar 9% schadevergoeding. Ik heb gevraagd wat er in de tussentijd is gebeurd en of ze hier een verklaring voor hebben. Vrij snel daarna kreeg ik een bevestiging waarin werd meegedeeld dat de vraag werd doorgegeven aan de expert. Het CVW begon zich te verschuilen achter de door hen geselecteerde schade-expert. 

Gedupeerde was vastberaden om een contra expertise aan te vragen. Dit heeft mij doen besluiten om toch een calculatie aan te vragen bij JBG zoals wij dat bij alle bevingsschades doen. Een betrouwbare calculatie precies sluitend op het gemaakte fotoblad

schade-expert CVW

Het antwoord was onthutsend: er was een terugkoppeling ontvangen van de schade-expert en deze verklaarde dat ik toch van plan was om een contra-expertise aan te gaan en ik grote twijfels had over de eerste offerte. Dat was voor de schade-expert blijkbaar de rechtvaardiging om een andere koers te volgen en de schade nog verder te minimaliseren. Maar ook om met een totaal andere indeling van het rapport te komen. Dit in tegenstelling tot een eerder voorstel. Maar wat erger is, het CVW ging hierin volledig mee. Geen enkele verklaring hoe dit verschil is ontstaan. Waarschijnlijk is deze verklaring er ook niet. Want er is gewoonweg slordig mee omgegaan. Ten derde male kreeg ik te horen dat ik maar een contra-expertise moet aangaan. Maar zover is het nog niet. Op de CVW website wordt aangegeven dat er een mogelijkheid bestaat dat onjuistheden of onduidelijkheden kunnen worden aangemeld en dat er naar een oplossing wordt gezocht. Maar vervolgens handelt het CVW er niet naar. Sterker nog, ze doen net of er niets aan de hand is.

Mijn conclusies tot nu toe:

  • het CVW weigert in te gaan op mijn verzoek om aanpassingen in het tweede voorstel te doen op een zodanige manier dat beide, totaal verschillende, voorstellen met elkaar vergeleken kunnen worden. Hiermee houdt het CVW de onduidelijkheid bewust in stand;
  • het CVW geeft geen afdoende verklaring voor de grote verschillen van 9% en 74% in beide voorstellen. Sterker nog, in het feit dat ik toch van plan was gebruik te maken van een contra-expertise, vindt het CVW de rechtvaardiging dat er verschillende voorstellen gedaan mogen worden en dat hier verder geen verklaring voor nodig is;
  • ófwel er is sprake van onprofessioneel gedrag en amateurisme van het CVW, ófwel is hier bewust sprake van misleiding en bagatalliseren van de schade met als doel het schadebedrag te minimaliseren. Maar het kan ook een combinatie van beide zijn.

Wat er overigens nog bij komt is dat het CVW de standaardprocedure voor (klein) schadeherstel heeft gevolgd. Terwijl door alle betrokken instanties wordt aangegeven dat er in het geval van Rijksmonumenten sprake is van maatwerk. Hiervoor is in 2014 het "Handreiking Herstel voor Monumenteigenaren" opgesteld door de NAM. Verder blijkt de schade-expert van het CVW geen enkele affiniteit of ervaring te hebben met monumenten. Ook dat is tegen eerdere afspraken in. Maar hierover een andere keer meer. Want dat is ook weer een verhaal op zich.

 Wordt vervolgd.......

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

silhouet rentenierswoning

Onze woonboerderij is een Rijksmonument in het kerngebied van de bevingen.  Vanuit onze woonkamer zien wij de kerktoren van Loppersum, hemelsbreed bijna vier kilometer.  Maar wij wonen hier schitterend en hebben het prima naar onze zin. Weg uit het aardbevingsgebied? Zeker niet......! Tenzij het een continue strijd gaat worden met allerhande instanties. En daar begint het nu toch wel op te lijken.

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 139 gasten en geen leden online