goed opdrachtgeverschap?

Op de vraag wat Goed Opdrachtgeverschap inhoudt, krijg je veel verschillende antwoorden. Vaak wordt één enkel aspect uitgebreid belicht: bijvoorbeeld inkoop of het beschikken over leiderschapskwaliteiten. Maar wat Goed Opdrachtgeverschap precies inhoud en waar hij of zij voor verantwoordelijk is, is een samenhang van eigenschappen, verantwoordelijkheden, attitude en ownership. Met deze website helpen wij je op weg.

objectief onderzoek opdrachtgeverschap

De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in het doen van onderzoek naar de rol van opdrachtgever, hoe organisaties hier mee omgaan, maar vooral wat er voor nodig is om deze rol goed te kunnen vervullen. Analyses op basis van diverse rapporten, interviews, enquetes en verslagen, hebben geleid tot een goed inzicht op welke manier de rol van opdrachtgever professioneel kan worden ingevuld. Gekoppeld aan eigen ervaringen. 

stoppen falende projecten?

Het stoppen van falende projecten is een moeizaam traject gebleken. Decennialang werd fors geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit aan opdrachtnemende kant. Echter, met weinig effect tot nu toe. Een bekend accountantsbureau noemt de vele overschrijdingen een "ongrijpbaar" fenomeen. Wij noemen het liever "hardnekkig".

Het is gebleken dat organisaaties die ook werken aan het verbeteren van de kwaliteit aan opdrachtgevende kant, aantoonbaar meer succes hebben in het terugdringen van de forse budgetoverschrijdingen en het mislukken van projecten. Ongrijpbaar is het dus niet. Met deze website willen wij je op weg helpen.

status quo rol opdrachtgever

Staat de rol van opdrachtgever onder druk? De afgelopen jaren is er een duidelijke tendens waar te nemen dat de rol van opdrachtgever steeds kritischer wordt benaderd. Het is niet vanzelfsprekend meer dat een opdrachtnemer bij een geschil als schuldige wordt aangewezen. Ook de rol van opdrachtgever is steeds meer onderwerp van discussie. Dit heeft menige organisatie doen beseffen dat het loont om ook te investeren in het verbeteren van de vakbekwaamheid van hun eigen opdrachtgevers. Ook daarmee kunnen wij je op weg helpen.

online enquete opdrachtgeverschap

Regelmatig verschijnen er online enquetes op onze website. Enquetes over verschillende aspecten van Goed Opdrachtgeverschap. Nieuwe enquetes worden via LinkedIn of Twitter aangekondigd of, als u zich hebt aangemeld, via een uitnodiging.

opdrachtmanagement of projectmanagement

In onze visie over Goed Opdrachtgeverschap gaat het bij opdrachtmanagement om wezenlijk andere zaken dan bij projectmanagement. Opdrachtgevers een veredelde cursus projectmanagement laten volgen, zal weinig waarde toevoegen. Een kritische blik op het (zeer beperkte) aanbod van literatuur en trainingen over de rol van opdrachtgever is zondermeer een 'must'. Wil je een second opinion? Neem dan contact op met ons. 

kritische beschouwingen opdrachtgeverschap

De afgelopen jaren hebben wij diverse kritische beschouwingen gepubliceerd over de rol van opdrachtgever van projecten. Beschouwingen die een resultaat zijn van ons onderzoek. Koppeling van theorie en praktijjk. Publicaties met heldere conclusies. Maar ook met praktische tips om te komen tot Goed Opdrachtgeverschap.

opdrachtgeverschap in het nieuws

Actueel nieuws dat, in meer of minder mate, te maken heeft met het thema opdrachtgeverschap, wordt door ons verzameld op deze website. Te gebruiken voor studies, interne discussies over opdrachtgeverschap af andere doeleinden. Wil je ook een artikel geplaatst hebben? Laat het ons weten.

digitaal archief opdrachtgeverschap

In de loop van de jaren hebben wij diverse rapporten, artikelen, survey's, etc bewaard die te maken hebben met het thema opdrachtgeverschap. Veel van dit materiaal is gebruikt voor ons onderzoek en de kritische beschouwingen over Goed Opdrachtgeverschap. Inmiddels is een deel van dit digitaal archief beschikbaar op onze website. 

videobase opdrachtgeverschap

Sinds kort zijn wij ook begonnen met het verzamelen van video's over het thema opdrachtgeverschap. Video's die interessant zijn voor diegenen die betrokken zijn bij het thema Goed Opdrachtgeverschap. 

kennisoverdracht opdrachtgeverschap

De inzichten, kennis en ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd, willen wij graag delen met opdrachtgevers die hun rol serieus willen nemen. Wij kennen meerdere vormen van kennisoverdracht. individueel of collectief. Voor opdrachtgevers, maar ook voor opdrachtnemers. Meer informatie vind je op deze website. 

wij houden het eenvoudig

In onze kritische beschouwingen maken wij gebruik van modellen waarmee wij de rol van opdrachtgever helder kunnen beschrijven en toelichten. Onze modellen worden vooral gekenmerkt door hun eenvoud. Geen onnodige ingewikkelde modellen die lijken op een doolhof: deze leiden vaak tot misverstanden en ruis in de communicatie. Onze modellen zijn snel te doorgronden en kunnen gebruikt worden om de discussie over de rol van opdrachtgever te structureren.

wikiregie

Een belangrijk onderdeel van deze website is de WikiRegie: een kennissite voor opdrachtgevers. Het is een belangrijke informatiebron voor managers die de rol van opdrachtgever (gaan) vervullen. 

roadmap naar goed opdrachtgeverschap

Dank zij de door ons opgebouwde kennis en inzichten over de rol van opdrachtgever, zijn wij in staat om met een Roadmap naar Goed Opdrachtgeverschap te komen. Na een intakegesprek zijn wij in staat aan te geven op welke onderdelen verdieping eventueel nodig of wenselijk is. De basis voor deze Roadmap zijn een paar van onze modellen.  

onafhankelijke project evaluaties

Het doen van een objectieve en onafhankelijke project evaluatie behoort tot de mogelijkheden. Onafhankelijk, omdat wij geen enkel commercieel belang hebben bij de uitvoering van het project betrokken te worden. Onze evaluaties worden vooral benaderd vanuit het perspectief van een opdrachtgever. Op een snelle, inzichtelijke manier kunnen wij tot de kern van eventuele problemen doordringen. Maar wij geven ook een advies over de mogelijke oplossingen.

Project evaluaties kunnen worden uitgevoerd in elk stadium van een project.  

noordelijke nuchterheid

Inmiddels ben ik zes jaar intensief met het thema Goed Opdrachtgeverschap bezig. In Hans Wortmann, hoogleraar Universiteit Groningen (RUG), heb ik een goede Sparring Partner gevonden.  Met een portie nordelijke nuchterheid hebben wij een geheel eigen visie ontwikkeld op de rol van opdrachtgever en de aansturing van projecten. Geen ingewikkelde verhalen en modellen, maar een praktische benadering. 

registreren

Een groot deel van de informatie over Goed Opdrachtgeverschap is voor iedereen toegankelijk. Echter, bepaalde gedeelten van de website zijn alleen toegankelijk als je geregistreerd bent. Bijvoorbeeld meedoen aan het forum, leveren van commentaar of het downloaden van documenten. 

Je kunt geheel vrijblijvend een account aanmaken. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Je ontvangt van ons geen mailingen. Wel zullen wij in de toekomst vragen of je mee wilt doen aan verder onderzoek in de vorm van enquêtes. 

contact met ons opnemen

Wil je meer informatie over bepaalde aspecten over Goed Opdrachtgeverschap? Of wil je meer weten over de mogelijkheden van kennisoverdracht, de project evaluatie of de roadmap? Neem dan contact met mij op. Per mail of per telefoon. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op Twitter of LinkedIn.

goed opdrachtgeverschap?
objectief onderzoek opdrachtgeverschap
stoppen falende projecten?
status quo rol opdrachtgever
online enquete opdrachtgeverschap
opdrachtmanagement of projectmanagement
kritische beschouwingen opdrachtgeverschap
opdrachtgeverschap in het nieuws
digitaal archief opdrachtgeverschap
videobase opdrachtgeverschap
kennisoverdracht opdrachtgeverschap
wij houden het eenvoudig
wikiregie
roadmap naar goed opdrachtgeverschap
onafhankelijke project evaluaties
noordelijke nuchterheid
registreren
contact met ons opnemen

Goed Opdrachtgeverschap

Het thema Goed Opdrachtgeverschap is steeds vaker onderwerp van (maatschappelijke) discussies: geleidelijk aan begint het besef te komen bij bestuurders en management dat een professionele invulling van de rol van opdrachtgever een belangrijke bijdrage levert aan het succesvol afronden van een project. 

De afgelopen jaren hebben wij veel geinvesteerd in het vergroten van onze kennis over de rol van opdrachtgever. Wat beweegt een opdrachtgever om deze rol op zich te nemen? Hoe gaan organisaties met deze rol om? Wat is er voor nodig om deze rol goed te vervullen? Hoe kun je als opdrachtgever vertrouwen geven en krijgen? Moet een opdrachtgever kennis hebben van methoden en technieken? 

Vragen, waar we middels deze website een antwoord op kunnen geven. Maar daarnaast bieden we nog veel meer aan (potentiële) opdrachtgevers. En kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Laat het ons even weten.

Tweets Opdrachtgeverschap

Het gegoochel van het Centrum Veilig Wonen

gegoochel cvwIn mijn vorige blog “Dossier 303 en de overgang van de NAM naar het CVW” heb ik al aangeven  dat de behandeling van Dossier 303 merkwaardig verloopt sinds deze is overgedragen aan het Centrum Veilig Wonen. Mijn recente ervaringen deel ik graag met u in deze blog. 

 

Op 6 november is er een schade-expert op bezoek geweest met als het doel “het doornemen van de documenten zodat het dossier afgehandeld kan worden”. De schade-expert had als opdracht meegekregen om dit dossier vóór kerst af te ronden. Maar van meet af aan had ik het gevoel dat hij nog een andere opdracht had meegekregen. Echter niets over een hernieuwde inspectie. Immers een andere schade-expert was al twee keer langs geweest en de procedure was zo goed als afgerond. 

Maar nee dus. De schade-expert had zich niet voorbereid, had niet de goede documenten mee en deed in amper vijf minuten de inspectie nog even over. Ik zou dezelfde dag nog een voorstel ontvangen over het herstel van de schade dat vergoed zou worden. In het gesprek heb ik nog aangegeven dat de offerte met een schadebedrag van bijna € 10.000 verre van volledig was (later zou blijken dat de expert niet de juiste offerte had meegenomen). Afgesproken werd om de week erop nog even telefonisch contact te hebben. Ook heb ik aangegeven dat ik een volledige offerte wil zien, gebaseerd op het rapport van Monumentenwacht. 

Bezwaar maken tegen het expertiserapport: het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de inhoud van het expertiserapport. Wanneer er onjuistheden of onduidelijkheden in het rapport staan, kunt u hierover contact opnemen met uw contactpersoon. We zullen dan samen met u naar een passende oplossing zoeken

website CVW

Inderdaad ontving ik ’s avonds keurig een mail met daarin een voorstel: er zou ruwweg 74% van de gemelde schade vergoed worden. De overige schade’s waren vorstschade en/of schade ten gevolge van temperatuurwisselingen of spanningen in de muur. Het pand staat er overigens al sinds 1882 en de ornamenten hebben zich tot voor kort goed gehouden. Vraag ik mij af hoe het kan dat, na meer dan 130 jaar, de pleisterlagen de spanningen niet meer aan kan. Niet ten gevolge van de aardbevingen volgens de expert. In het telefoongesprek heb ik aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de bevindingen van de expert. Dat op zich is geen probleem, want er is een keurige procedure met contra-expertise. Afgesproken is dat de schade-expert het voorstel zou vastleggen in een eindrapport. Deze zou ik dan zo spoedig mogelijk toegestuurd krijgen. 

Kerst ging voorbij zonder dat ik iets hoorde van het CVW. Hij zou het dossier toch vóór kerst afronden? Op 11 januari kreeg ik een mail van een medewerker van het CVW. Zoals al eerder aangegeven met de verkeerde bijlagen. Ik verwachtte een definitief voorstel zoals dat op 6 november ook was gecommuniceerd. Maar wat bleek? Het was een totaal ander voorstel. De schade-expert was er van uit gegaan dat ik er toch niet mee akkoord ging en gaf er vervolgens een geheel eigen wending aan. De schade die vergoed zou worden, was teruggebracht van 74% naar nog geen 9%. Tijdens het lezen van dit voorstel viel ik bijna van mijn stoel van verbazing. Dit kanniewaarzijn. Wat was er in de periode tussen 6 november en 11 januari gebeurd? Waarom kwam daar ineens een ander voorstel? En er lag een offerte aan ten grondslag gemaakt door een eigen bedrijfsbureau. De offerte van de aannemer werd niet meer gehanteerd.

Uit de uitgebreide offerte (die ik blijkbaar niet mocht zien) blijkt dat het totale schadebedrag bijna € 29.770 is. In het eerste voorstel van het CVW wordt circa 75% van de schade erkend. Dit geprojecteerd op de oorspronkelijke, uitgebreide offerte kom je op een bedrag uit van circa € 27.212. In het tweede, en tevens laatste, voorstel wordt een vergoeding genoemd van slechts € 2.600. Alle bedragen exclusief btw. Gevraagd naar een verklaring voor het verschil, wordt deze niet gegeven. Vanwege het gegoochel van het CVW is een goede vergelijking van de beide voorstellen echter niet mogelijk. De cijfers zijn dan ook indicatief.

De medewerker van het CVW had per ongeluk de oorspronkelijke, volledige offerte van de aannemer meegestuurd. Naar later bleek was deze niet voor mij bedoeld. Uit deze offerte bleek dat de door de schade-expert op 6 november meegenomen offerte een onderdeel van de uiteindelijke offerte was. Hierin was de schade getaxeerd op bijna € 35.000. In het laatste voorstel was het te vergoeden schadebedrag bijna € 3.000!. 

Al met al een weinig professionele aanpak. Of is het CVW bezig met een bewuste actie om de schade te minimaliseren of bagatelliseren? De totale schade aan ons pand zou toch wel erg hoog uitvallen: bijna € 75.000 in totaal. 

Maar van de correspondentie met de medewerker van het CVW die er op volgde, wordt je niet vrolijk. Ontzorgen en zoeken naar een passende oplossing staan hoog in het vaandel bij het CVW. Maar helaas wordt er niet naar gehandeld. Want wat gebeurde er vervolgens?

In een uitgebreide mail heb ik aangegeven dat ik niet kon begrijpen dat er eerst een voorstel wordt voorgelegd waaruit blijkt dat 74% van de schade aan de ornamenten wordt vergoed en dat er daarna een voorstel komt met maar 9% schadevergoeding. Ik heb gevraagd wat er in de tussentijd is gebeurd en of ze hier een verklaring voor hebben. Vrij snel daarna kreeg ik een bevestiging waarin werd meegedeeld dat de vraag werd doorgegeven aan de expert. Het CVW begon zich te verschuilen achter de door hen geselecteerde schade-expert. 

Gedupeerde was vastberaden om een contra expertise aan te vragen. Dit heeft mij doen besluiten om toch een calculatie aan te vragen bij JBG zoals wij dat bij alle bevingsschades doen. Een betrouwbare calculatie precies sluitend op het gemaakte fotoblad

schade-expert CVW

Het antwoord was onthutsend: er was een terugkoppeling ontvangen van de schade-expert en deze verklaarde dat ik toch van plan was om een contra-expertise aan te gaan en ik grote twijfels had over de eerste offerte. Dat was voor de schade-expert blijkbaar de rechtvaardiging om een andere koers te volgen en de schade nog verder te minimaliseren. Maar ook om met een totaal andere indeling van het rapport te komen. Dit in tegenstelling tot een eerder voorstel. Maar wat erger is, het CVW ging hierin volledig mee. Geen enkele verklaring hoe dit verschil is ontstaan. Waarschijnlijk is deze verklaring er ook niet. Want er is gewoonweg slordig mee omgegaan. Ten derde male kreeg ik te horen dat ik maar een contra-expertise moet aangaan. Maar zover is het nog niet. Op de CVW website wordt aangegeven dat er een mogelijkheid bestaat dat onjuistheden of onduidelijkheden kunnen worden aangemeld en dat er naar een oplossing wordt gezocht. Maar vervolgens handelt het CVW er niet naar. Sterker nog, ze doen net of er niets aan de hand is.

Mijn conclusies tot nu toe:

  • het CVW weigert in te gaan op mijn verzoek om aanpassingen in het tweede voorstel te doen op een zodanige manier dat beide, totaal verschillende, voorstellen met elkaar vergeleken kunnen worden. Hiermee houdt het CVW de onduidelijkheid bewust in stand;
  • het CVW geeft geen afdoende verklaring voor de grote verschillen van 9% en 74% in beide voorstellen. Sterker nog, in het feit dat ik toch van plan was gebruik te maken van een contra-expertise, vindt het CVW de rechtvaardiging dat er verschillende voorstellen gedaan mogen worden en dat hier verder geen verklaring voor nodig is;
  • ófwel er is sprake van onprofessioneel gedrag en amateurisme van het CVW, ófwel is hier bewust sprake van misleiding en bagatalliseren van de schade met als doel het schadebedrag te minimaliseren. Maar het kan ook een combinatie van beide zijn.

Wat er overigens nog bij komt is dat het CVW de standaardprocedure voor (klein) schadeherstel heeft gevolgd. Terwijl door alle betrokken instanties wordt aangegeven dat er in het geval van Rijksmonumenten sprake is van maatwerk. Hiervoor is in 2014 het "Handreiking Herstel voor Monumenteigenaren" opgesteld door de NAM. Verder blijkt de schade-expert van het CVW geen enkele affiniteit of ervaring te hebben met monumenten. Ook dat is tegen eerdere afspraken in. Maar hierover een andere keer meer. Want dat is ook weer een verhaal op zich.

 Wordt vervolgd.......

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

Stof tot nadenken

Oordeel redactie

“De inhoud van deze artikelen is vernieuwend in zijn kijk op betere projectsturing, namelijk vanuit het perspectief van de opdrachtgever van projecten. Herkenbaar vanuit de praktijk. Bovendien prettig leesbaar, met enerzijds verwijzingen naar fact based analyses en anderzijds praktisch in haar adviezen” 

Management Executive

Contact Informatie

+ 31 647 004 442

Wijk bij Duurstede

dieterdevroomen@gmail.com

@dieterdevroomen

twitter cards 01

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 170 gasten en geen leden online

×

De website met veel informatie over Goed Opdrachtgeverschap blijft bestaan!

Met dank aan Dieter de Vroomen: hij heeft aangegeven het gedachtegoed over Goed Opdrachtgeverschap en dat de basis vormt voor deze website, te willen continueren. Hoe en in welke vorm, wordt de komende periode verder uitgewerkt.