Blog aardbevingen

Blog over mijn ervaringen met de aardbevingen

blog groningen

In dit deel van mijn website besteed ik aandacht aan de problematiek van de gaswinning en bijbehorende aardbevingen. Het gaat om onderwerpen als het herstel van de schade, het bouwkundig versterken en de waardedaling van de huizen in het kerngebied. De eerste, flinke beving was in augustus 2012. Hemelsbreed 6 kilometer bij ons vandaan. Een klap die velen heeft wakker geschud. Maar hoe verloopt het sindsdien? Vanaf 2016 ga ik mijn ervaringen met u delen op dit deel van de website. Merkwaardige zaken komen aan de orde. Er gaan dingen goed, maar ook heel veel gaat nog steeds niet goed. Maar waarom nu pas de ervaringen delen? Omdat de sfeer duidelijk veranderd is: het is er sinds het begin niet beter op geworden. Wat is de reden van deze verandering? Misschien kunnen deze blogs daar een bijdrage aan leveren. En bijkomend voordeel: er zitten ook nog Lessons Learned in voor (particuliere) opdrachtgevers.


Het Centrum Veilig Wonen: slikken of stikken!

strotHet is zover: het Centrum Veilig Wonen geeft botweg aan dat alle discussie is gesloten en ik heb het ondeugdelijke expertise rapport van 6 januari maar te slikken. Ben ik het er niet mee eens? Dan moet ik binnen 6 weken contra-expertise aanvragen. 

Het is mij duidelijk geworden dat het CVW geen of moeilijk onderscheid kan maken tussen het opleveren van een deugdelijk rapport en de inhoudelijke beoordeling van de schade op zich. Hier is duidelijk sprake van het eerste:  het opleveren van een kwalitatief slecht rapport dat totaal niet overeenkomt met een voorstel zoals dat is voorgelegd aan mij op 6 november 2015. Er is afgeweken van opzet zoals is aangegeven door de inventarisatie van Monumentenwacht, de beoordelingen van 6 november en 11 januari tonen grote verschillen en er is de normale standaard procedure gevolgd in plaats van de speciale procedure voor Rijksmonumenten. Was er in het voorstel van 6 november nog sprake van een schadevergoeding van circa 90%, in het voorstel van 11 januari was dat nog geen 10%. Gebaseerd op de oorspronkelijke offerte van de aannemer, welke blijkbaar niet voor mij bedoeld was.

Voor mij is dit rapport dan ook volstrekt onacceptabel om te dienen als basis voor een eventuele contra-expertise. Pas als er een deugdelijk rapport ligt, kan ik beoordelen of ik al of niet akkoord kan gaan met de door het CVW beoordeelde bevingschade en nadat de juiste documenten worden aangeleverd die er aan ten grondslag liggen. 

Het CVW weigert categorisch mijn vragen serieus te beantwoorden en negeert de opmerkingen hierover. Het is dus in feite een kwestie geworden "slikken of stikken". Heeft dit met ontzorgen te maken? Is dit het gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing als je het niet eens bent met de inhoud van het expertiserapport zoals aangegegen op de website? Bij dit laatste blijkt ineens dat de website van het CVW is aangepast: eerst kon je contact opnemen met het CVW en nu moet je een formulier invullen. Weer een extra stap in de bureacratie van het CVW?

Het CVW heeft mij te verstaan gegeven (zie onderstaande mails) dat discussie over Dossier 303 is gesloten en dat ik 6 weken de tijd heb om een contra-expertise aan te vragen. Volstrekte minachting naar een gedupeerde van de aardbevingen. Waarmee het CVW het eigen gebrek aan professionaliteit probeert te verdoezelen en/of de schade probeert te bagatalliseren? Voor mij is het inmiddels duidelijk wat hier aan de hand is. 

Ik heb aangegeven dat ik niet akkoord kan gaan met de oplevering van het expertise rapport en dat er nog geen sprake is van het aanvragen van een contra-expertise. Laat staan dat de periode van 6 weken van start is gegaan. 

Ik ga mij nu beraden over verdere stappen naar het Centrum Veilig Wonen. Of staat CVW voor Centrum Van Wanorde? In ieder geval zijn er vier loketten (ja, ja, vier?) waar je een klacht kan indienen: het CVW zelf (de slager die zijn eigen vlees keurt?), bij de Raad van Toezicht van het CVW, de ombudsman en de NAM zelf. Maar juridische stappen sluit ik ook niet uit. Op dit moment voel ik mee met al die anderen die zich machteloos voelen als het om de arrogante behandeling van het CVW gaat. Je staat in principe alleen en je zoekt het maar uit. Deze arrogante houding van het CVW werkt blijkbaar afdoende in de meeste gevallen. Althans gezien vanuit het belang van het CVW. En de NAM? En de overheid? Maar zeker niet vanuit het belang van de gedupeerden. En het draagt aanzienlijk bij aan de slechte sfeer in Groningen zoals in het Dagblad van het Noorden beschreven op 9 januari j.l.

 

Wordt vervolgd............

 

Ik heb hier intern overleg gehad. Wij gaan u verder geen gegevens geven van mijn leiding gevende. Ik heb u in meerdere emails uitleg gegeven over het schade rapport dat u is toegestuurd en mijn collega heeft uw algemene vragen over het proces beantwoord. De conclusies die u in uw email aangeeft zijn uw conclusies.

Het is duidelijk dat u het niet eens bent met het schade rapport, u heeft daarom de mogelijkheid een contra expertise aan te vragen. Ik stuur u een aparte email met daarbij de voorwaarden en het aanvraagformulier voor een contra expertise. U dient deze formulieren binnen zes weken te retourneren.

Als u nog vragen heeft over de contra procedure dan hoor ik dat graag, over het rapport dat ik aan u heb toegestuurd ga ik niet meer corresponderen, hiervoor wordt het contra-expertise proces opgestart.

CVW mail 9 februari 16:02

 

U heeft aangegeven het niet eens te zijn met (onderdelen van) het expertiserapport zoals opgesteld door de schade-expert.
Bijgaand treft u het formulier aan voor de aanvraag van de contra-expertise. In de bijlage treft u ook de voorwaarden en uitleg over de procedure aan.

Vriendelijk verzoek ik u het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier binnen 6 weken te retourneren naar Centrum Veilig Wonen, Antwoordnummer 6, 9900 XA Appingedam (postzegel is niet nodig). U kunt het formulier ook per e-mail aan mij toesturen.

Wilt u bij eventuele correspondentie uw dossiernummer 303 vermelden?

CVW mail 9 februari 16:06

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

silhouet rentenierswoning

Onze woonboerderij is een Rijksmonument in het kerngebied van de bevingen.  Vanuit onze woonkamer zien wij de kerktoren van Loppersum, hemelsbreed bijna vier kilometer.  Maar wij wonen hier schitterend en hebben het prima naar onze zin. Weg uit het aardbevingsgebied? Zeker niet......! Tenzij het een continue strijd gaat worden met allerhande instanties. En daar begint het nu toch wel op te lijken.

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 227 gasten en geen leden online