goed opdrachtgeverschap?

Op de vraag wat Goed Opdrachtgeverschap inhoudt, krijg je veel verschillende antwoorden. Vaak wordt één enkel aspect uitgebreid belicht: bijvoorbeeld inkoop of het beschikken over leiderschapskwaliteiten. Maar wat Goed Opdrachtgeverschap precies inhoud en waar hij of zij voor verantwoordelijk is, is een samenhang van eigenschappen, verantwoordelijkheden, attitude en ownership. Met deze website helpen wij je op weg.

objectief onderzoek opdrachtgeverschap

De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in het doen van onderzoek naar de rol van opdrachtgever, hoe organisaties hier mee omgaan, maar vooral wat er voor nodig is om deze rol goed te kunnen vervullen. Analyses op basis van diverse rapporten, interviews, enquetes en verslagen, hebben geleid tot een goed inzicht op welke manier de rol van opdrachtgever professioneel kan worden ingevuld. Gekoppeld aan eigen ervaringen. 

stoppen falende projecten?

Het stoppen van falende projecten is een moeizaam traject gebleken. Decennialang werd fors geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit aan opdrachtnemende kant. Echter, met weinig effect tot nu toe. Een bekend accountantsbureau noemt de vele overschrijdingen een "ongrijpbaar" fenomeen. Wij noemen het liever "hardnekkig".

Het is gebleken dat organisaaties die ook werken aan het verbeteren van de kwaliteit aan opdrachtgevende kant, aantoonbaar meer succes hebben in het terugdringen van de forse budgetoverschrijdingen en het mislukken van projecten. Ongrijpbaar is het dus niet. Met deze website willen wij je op weg helpen.

status quo rol opdrachtgever

Staat de rol van opdrachtgever onder druk? De afgelopen jaren is er een duidelijke tendens waar te nemen dat de rol van opdrachtgever steeds kritischer wordt benaderd. Het is niet vanzelfsprekend meer dat een opdrachtnemer bij een geschil als schuldige wordt aangewezen. Ook de rol van opdrachtgever is steeds meer onderwerp van discussie. Dit heeft menige organisatie doen beseffen dat het loont om ook te investeren in het verbeteren van de vakbekwaamheid van hun eigen opdrachtgevers. Ook daarmee kunnen wij je op weg helpen.

online enquete opdrachtgeverschap

Regelmatig verschijnen er online enquetes op onze website. Enquetes over verschillende aspecten van Goed Opdrachtgeverschap. Nieuwe enquetes worden via LinkedIn of Twitter aangekondigd of, als u zich hebt aangemeld, via een uitnodiging.

opdrachtmanagement of projectmanagement

In onze visie over Goed Opdrachtgeverschap gaat het bij opdrachtmanagement om wezenlijk andere zaken dan bij projectmanagement. Opdrachtgevers een veredelde cursus projectmanagement laten volgen, zal weinig waarde toevoegen. Een kritische blik op het (zeer beperkte) aanbod van literatuur en trainingen over de rol van opdrachtgever is zondermeer een 'must'. Wil je een second opinion? Neem dan contact op met ons. 

kritische beschouwingen opdrachtgeverschap

De afgelopen jaren hebben wij diverse kritische beschouwingen gepubliceerd over de rol van opdrachtgever van projecten. Beschouwingen die een resultaat zijn van ons onderzoek. Koppeling van theorie en praktijjk. Publicaties met heldere conclusies. Maar ook met praktische tips om te komen tot Goed Opdrachtgeverschap.

opdrachtgeverschap in het nieuws

Actueel nieuws dat, in meer of minder mate, te maken heeft met het thema opdrachtgeverschap, wordt door ons verzameld op deze website. Te gebruiken voor studies, interne discussies over opdrachtgeverschap af andere doeleinden. Wil je ook een artikel geplaatst hebben? Laat het ons weten.

digitaal archief opdrachtgeverschap

In de loop van de jaren hebben wij diverse rapporten, artikelen, survey's, etc bewaard die te maken hebben met het thema opdrachtgeverschap. Veel van dit materiaal is gebruikt voor ons onderzoek en de kritische beschouwingen over Goed Opdrachtgeverschap. Inmiddels is een deel van dit digitaal archief beschikbaar op onze website. 

videobase opdrachtgeverschap

Sinds kort zijn wij ook begonnen met het verzamelen van video's over het thema opdrachtgeverschap. Video's die interessant zijn voor diegenen die betrokken zijn bij het thema Goed Opdrachtgeverschap. 

kennisoverdracht opdrachtgeverschap

De inzichten, kennis en ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd, willen wij graag delen met opdrachtgevers die hun rol serieus willen nemen. Wij kennen meerdere vormen van kennisoverdracht. individueel of collectief. Voor opdrachtgevers, maar ook voor opdrachtnemers. Meer informatie vind je op deze website. 

wij houden het eenvoudig

In onze kritische beschouwingen maken wij gebruik van modellen waarmee wij de rol van opdrachtgever helder kunnen beschrijven en toelichten. Onze modellen worden vooral gekenmerkt door hun eenvoud. Geen onnodige ingewikkelde modellen die lijken op een doolhof: deze leiden vaak tot misverstanden en ruis in de communicatie. Onze modellen zijn snel te doorgronden en kunnen gebruikt worden om de discussie over de rol van opdrachtgever te structureren.

wikiregie

Een belangrijk onderdeel van deze website is de WikiRegie: een kennissite voor opdrachtgevers. Het is een belangrijke informatiebron voor managers die de rol van opdrachtgever (gaan) vervullen. 

roadmap naar goed opdrachtgeverschap

Dank zij de door ons opgebouwde kennis en inzichten over de rol van opdrachtgever, zijn wij in staat om met een Roadmap naar Goed Opdrachtgeverschap te komen. Na een intakegesprek zijn wij in staat aan te geven op welke onderdelen verdieping eventueel nodig of wenselijk is. De basis voor deze Roadmap zijn een paar van onze modellen.  

onafhankelijke project evaluaties

Het doen van een objectieve en onafhankelijke project evaluatie behoort tot de mogelijkheden. Onafhankelijk, omdat wij geen enkel commercieel belang hebben bij de uitvoering van het project betrokken te worden. Onze evaluaties worden vooral benaderd vanuit het perspectief van een opdrachtgever. Op een snelle, inzichtelijke manier kunnen wij tot de kern van eventuele problemen doordringen. Maar wij geven ook een advies over de mogelijke oplossingen.

Project evaluaties kunnen worden uitgevoerd in elk stadium van een project.  

noordelijke nuchterheid

Inmiddels ben ik zes jaar intensief met het thema Goed Opdrachtgeverschap bezig. In Hans Wortmann, hoogleraar Universiteit Groningen (RUG), heb ik een goede Sparring Partner gevonden.  Met een portie nordelijke nuchterheid hebben wij een geheel eigen visie ontwikkeld op de rol van opdrachtgever en de aansturing van projecten. Geen ingewikkelde verhalen en modellen, maar een praktische benadering. 

registreren

Een groot deel van de informatie over Goed Opdrachtgeverschap is voor iedereen toegankelijk. Echter, bepaalde gedeelten van de website zijn alleen toegankelijk als je geregistreerd bent. Bijvoorbeeld meedoen aan het forum, leveren van commentaar of het downloaden van documenten. 

Je kunt geheel vrijblijvend een account aanmaken. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Je ontvangt van ons geen mailingen. Wel zullen wij in de toekomst vragen of je mee wilt doen aan verder onderzoek in de vorm van enquêtes. 

contact met ons opnemen

Wil je meer informatie over bepaalde aspecten over Goed Opdrachtgeverschap? Of wil je meer weten over de mogelijkheden van kennisoverdracht, de project evaluatie of de roadmap? Neem dan contact met mij op. Per mail of per telefoon. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op Twitter of LinkedIn.

goed opdrachtgeverschap?
objectief onderzoek opdrachtgeverschap
stoppen falende projecten?
status quo rol opdrachtgever
online enquete opdrachtgeverschap
opdrachtmanagement of projectmanagement
kritische beschouwingen opdrachtgeverschap
opdrachtgeverschap in het nieuws
digitaal archief opdrachtgeverschap
videobase opdrachtgeverschap
kennisoverdracht opdrachtgeverschap
wij houden het eenvoudig
wikiregie
roadmap naar goed opdrachtgeverschap
onafhankelijke project evaluaties
noordelijke nuchterheid
registreren
contact met ons opnemen

Goed Opdrachtgeverschap

Het thema Goed Opdrachtgeverschap is steeds vaker onderwerp van (maatschappelijke) discussies: geleidelijk aan begint het besef te komen bij bestuurders en management dat een professionele invulling van de rol van opdrachtgever een belangrijke bijdrage levert aan het succesvol afronden van een project. 

De afgelopen jaren hebben wij veel geinvesteerd in het vergroten van onze kennis over de rol van opdrachtgever. Wat beweegt een opdrachtgever om deze rol op zich te nemen? Hoe gaan organisaties met deze rol om? Wat is er voor nodig om deze rol goed te vervullen? Hoe kun je als opdrachtgever vertrouwen geven en krijgen? Moet een opdrachtgever kennis hebben van methoden en technieken? 

Vragen, waar we middels deze website een antwoord op kunnen geven. Maar daarnaast bieden we nog veel meer aan (potentiële) opdrachtgevers. En kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Laat het ons even weten.

Tweets Opdrachtgeverschap

Wat heeft de hoogste prioriteit bij het CVW: kwaliteit of kwantiteit?

kwaliteit kwantiteitToevallig kwam mij één dezer dagen ter ore dat het Centrum Veilig Wonen vooral gericht is op produktie. Een echt produckiebedrijf dus, met als belangrijkste producten het afhandelen van herstelschade en het bouwkundig versterken. Bij vrijwel elk produktiebedrijf komt al gauw het conflict tussen kwaliteit en kwantiteit aan de orde. Twee grootheden die al tijden op voet van spanning met elkaar leven. Zo ook in dit geval? 

Maar hier over nadenkend is het gedrag van het CVW, waar ik de afgelopen maanden mee geconfronteerd werd, nu enigszins te verklaren. Onze schade-expert gaf in het gesprek van 6 november onomwonden aan dat het dossier 303 vóór kerst 2015 moest zijn afgerond. Een duidelijk target voor de medewerker(s) in een produktiebedrijf. Hier wordt blijkbaar direct op gestuurd door het management. Het aantal schadedossiers voor een bepaalde datum afhandelen is een helder meetbare grootheid: de kwantiteit. En als de schadedossiers snel zijn afgehandeld, kun je dit ook nog mooi uitdragen naar buiten toe. Cijfermatig kun je aangeven wat je gepresteerd hebt. Medewerkers en bedrijf kunnen er mee scoren. 

Juist in een dergelijke omgeving, waar alles is gericht op produktie, is het bewaken van de kwaliteit een extra uitdaging. Snel leveren met een excellente kwaliteit. Maar als 'monopolist' hoef je je hier eigenlijk minder druk om te maken. Dit wordt nog versterkt als de klanten van het CVW, de gedupeerden dus, niet gaan klagen maar alles zonder meer slikken. Een vrijbrief voor het CVW om zijn eigen gang te gaan en proberen te scoren met cijfers over kwantiteit.

Het kan nog erger worden als de medewerkers ook nog een keer voor hun bovenmatige, en éénzijdige, prestatie worden beloond. Een bonus/malus regeling voor het afhandelen van aantal herstelschades. Bij de NAM zijn dergelijke regelingen bijna standaard te noemen. Het prikkelt contractors (wat het CVW ook is) om goede prestaties te leveren en mee te denken. Kwantiteit is makkelijk meetbaar en goed te vertalen in een bonus/malus regeling. Veel gemakkelijker in ieder geval dan het meten van kwaliteit. Dit laatste blijkt in de praktijk een lastige te zijn. Zeker voor een management van een matige kwaliteit. Kwaliteit is namelijk best meetbaar te maken, maar het kost enige moeite. Maar als niemand hoger in de organisatie dit eist, waarom zou je het dan doen?

Bovenstaande geprojecteerd op mijn ervaringen van de afgelopen maanden, gaf mij nog een heel andere kijk op de zaak. Waarschijnlijk heeft de schade-expert intern het verkort expertise-rapport afgeleverd vóór kerst 2015. Dit valt door mij niet te controleren. Kerstreces meegerekend, kan het kloppen dat op 11 januari de documenten naar mij verstuurd zijn. Zowel schade-expert als contactpersoon hebben gescoord en zien dit al of niet in hun bonus terug.

Maar dit laatste kan voor de betrokken medewerkers juist een extra reden zijn om niet akkoord te gaan met mijn bezwaar dat het expertise rapport aan alle kanten rammelt en zelfs tegenstrijdig is met eerdere uitspraken. Dan zou het dossier nog niet gesloten zijn voor kerst. Het aanvragen van contra-expertise, waar iedere keer op gehamerd wordt, staat er namelijk buiten. Hierop wordt niet beoordeeld in deze fase van de herstelschade. Zowel schade-expert, contactpersoon als leidinggevende hebben er dus alle belang bij het dossier 303 voor dat deel afgesloten te houden. Kwaliteit is immers van ondergeschikt belang. Niemand die hier naar kijkt en blijkbaar wordt ook niemand hier op beoordeeld.

De kunst in elk produktiebedrijf is het vinden van een goed evenwicht tussen kwantiteit én kwaliteit. Een lastig issue, maar niet onmogelijk. Het vinden van een goed evenwicht hierin zegt vooral veel over de kwaliteit van de organisatie en dan met name de directie. Maar ook de NAM, als opdrachtgever van het CVW, heeft hierin een verantwoordelijkheid!

Deze blog is uitgegaan van een aantal veronderstellingen wat betreft het opleveren van het rapport voor kerst en het aanwezig zijn, in welke vorm dan ook, van een bonus/malus regeling voor medewerkers en/of leidinggevenden. 

Maar het verklaart mij voor een belangrijk deel het gedrag van de medewerkers van het CVW in de afgelopen tijd. En het zegt mij ook veel over de heersende cultuur van de organisatie. Een monopoliepositie heeft zo zijn voordelen. Voor het management, maar zeker niet voor de klanten/gedupeerden. 

 

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

Stof tot nadenken

Oordeel redactie

“De inhoud van deze artikelen is vernieuwend in zijn kijk op betere projectsturing, namelijk vanuit het perspectief van de opdrachtgever van projecten. Herkenbaar vanuit de praktijk. Bovendien prettig leesbaar, met enerzijds verwijzingen naar fact based analyses en anderzijds praktisch in haar adviezen” 

Management Executive

MVO Bijdrage

sphv-logo-volledig

Stichting Platform Hattinga Verschure is een collectieve belangenbehartiger in de provincie Groningen. Een belangrijk deel van mijn tijd besteed ik als vrijwilliger aan de activiteiten van deze Stichting. 

Derk K. Kremer

Contact Informatie

+ 31 621 805 668
Groningen
derk.kremer@eestum.eu

twitter cards 01

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 148 gasten en geen leden online

×

Ondanks dat deze website veel bezocht wordt en blijkbaar in een behoefte voorziet, gaat deze website op 31 december 2018 uit de lucht.. Alle informatie gaat dan verloren. 

Hebt u belangstelling om deze website over te nemen? Neem dan contact op.