Herstel schade Dossier 303
7 april 2016

tweet verstuurd

Tweet verstuurd met daarin de opmerking dat ik tot op heden nog geen enkele reactie van het CVW heb gehad over het indienen van een klacht op 2 maart j.l. Zelfs geen bevestiging. Ze vinden het blijkbaar niet de moeite waard om hier op te reageren. Minachting of arrogantie? Krijg ook de indruk dat de Raad van Toezicht zit te slapen. Een stelletje marionetten van de overheid?
6 april 2016

bericht van de Onafhankelijke Raadsman

De Onafhankelijke Raadsman heeft mijn klacht voorgehouden aan het CVW en heeft dit vandaag naar mij teruggekoppeld. Het CVW maakt aan de Onafhankelijke Raadsman kenbaar dat zij al mijn vragen heeft beantwoord (?) en dat zij bij het standpunt blijft dat ik een contra-expertise had kunnen aanvragen. Het is weer een bevestiging van de arrogante en minachtende houding van het CVW naar één van haar klanten.
4 april 2016

Contra-expertise geannuleerd

Vandaag bericht gehad van mijn contactpersoon bij het CVW met de mededeling dat mijn mogelijkheid om contra-expertise aan te vragen is verlopen. Hier zijn ze als de kippen bij. Over het indienen van een klacht hoor je ze niet. Ben blij dat ik een advocaat heb ingeschakeld. Deze is de zaak aan het voorbereiden.
13 maart 2016

reactie van de onafhankelijk raadsman

vandaag bericht gekregen van de onafhankelijke raadsman. De onafhankelijke Raadsman heeft het CVW op de hoogte gebracht van mijn klacht en het CVW verzocht om de status van Rijksmonumenten in acht te nemen bij de verdere procedures. Ik word op de hoogte gehouden van de reactie van het CVW. Niets over het verschil in beide voorstellen die door het CVW is voorgelegd aan mij. Of ik ben niet duidelijk geweest, of hij heeft het niet begrepen. Vreemd in ieder geval. Ben blij dat ik juridische bijstand heb ingeschakeld.
11 maart 2016

juridische bijstand ingeschakeld

de klacht bij de NAM wordt niet in behandeling genomen. Hoewel eindverantwoordelijk als opdrachtgever, willen zij zich hier niet in mengen. Van de ombudsman keurig een bevestiging ontvangen dat de klacht in behandeling wordt genomen. Van het CVW nog geen reactie gehad over het indienen van de klacht. Voor alle zekerheid nu toch maar juridische bijstand aangevraagd.
2 maart 2016

indienen klacht

vandaag een klacht ingediend bij het Centrum Veilig Wonen. Hier verwacht ik niet veel van: een slager die zijn eigen vlees keurt? Verder een klacht ingediend bij de onafhankelijke raadsman en bij de NAM. Afwachten wanneer er een reactie komt en of het wat oplevert. Moet eerlijk zeggen dat ik er weinig vertrouwen in heb. Maar we blijven positief.
9 februari 2016

slikken of stikken?

Vandaag een intimiderende mail ontvangen met daarin de mededeling dat de discussie is gesloten. Verder overleg niet mogelijk. Ik heb nu de mogelijkheid om binnen 6 weken een contra-expertise aan te vragen. Het moet binnen deze termijn. De basis voor deze contra-expertise is in dat geval een ondeugdelijk rapport. Binnenkort meer in mijn blog hierover. Ga me nu beraden over verdere stappen.
7 februari 2016

conclusies opgestuurd naar CVW

Een korte mail teruggestuurd met daarin mijn conclusies tot nu toe. Dit op basis van onze mailwisseling sinds 11 januari j.l. Aangezien ik sterk de indruk heb dat ik met deze medewerker van het CVW niet verder kom, gevraagd naar de naam van de leidinggevende. Ben benieuwd.
2 februari 2016

CVW weigert verklaring te geven

er wordt niet ingegaan op de vraag om de verschillen in beide voorstellen te verklaren. Zie mijn blog hierover.
29 januari 2016

vraag over verschillende voorstellen CVW

het blijkt dat het CVW geen aangepast eindrapport wil sturen zoals eerder gevraagd. Vandaag een mail gestuurd om opheldering over twee totaal verschillende voorstellen over het vergoeden van de schade aan onze woning. In een voorstel van 6 november zou circa 74% vergoed worden. In het voorstel van 11 januari is er sprake van een vergoeding van nog geen 9% van het oorspronkelijke offertebedrag. Binnenkort maar weer een blog.
21 januari 2016

geen verduidelijking van het rapport

na een korte mailwisseling krijg ik op deze dag te horen dat het CVW niet wil ingaan op mijn verzoek om een aangepast rapport te ontvangen dat gebaseerd is op de indeling van schadegevallen zoals in het rapport van Monumentenwacht is aangegeven. Ik zou het zelf kunnen uitzoeken is de opmerking. Vreemd, want aanvankelijk begreep men mijn verwarring, maar uiteindelijk dus niet. Patstelling?
11 januari 2016

tweede voorstel CVW

via een mail wordt door een medewerker van het CVW een viertal documenten naar mij toegestuurd. Geen toelichting of wat dan ook. De set aan documenten, inclusief een uitgebreide offerte van de aannemer (van 25 juli 2015), geeft alleen maar verwarring. Naar aanleiding van deze mail een aantal vragen gesteld. Men begreep de verwarring, stuurde een nieuwe set documenten. Verwarring nog groter. Het oordeel van de schade-expert was niet langer gebaseerd op het rapport van Monumentenwacht, maar had nu een andere, nieuwe indeling.
6 november 2015

nieuwe inspectie schade-expert CVW en het eerste voorstel

er is door het CVW een nieuwe schade-expert ingezet. Dit in tegenstelling tot eerder afspraken met de NAM. Deze schade-expert had zich niet voorbereid en heeft amper gekeken naar de schades. Belangrijke doelstelling was dit dossier voor kerst afgerond te hebben. Dit was ook het moment dat ik voor het eerst de offerte van de aannemer zag: deze offerte was van verre van compleet. Aan het einde van de dag kwam er een voorstel dat gebaseerd was op de inventarisatie van Monumentenwacht en de (niet-complete) offerte. Kon niet akkoord gaan met dit voorstel. Afgesproken dat er een rapport zou worden opgesteld en deze zou naar ons worden gestuurd.
15 augustus 2015

OVERDRACHT DOSSIER 303 naar het CVW

rond deze tijd wordt het dossier 303 overgedragen aan het CVW. Dit tegen eerdere afspraken in. Geen overleg over geweest. Zie ook mijn blog over dit onderwerp.
25 juli 2015

offerte aannemer gereed

achteraf blijkt dat op deze datum de complete offerte van de aannemer klaar is. Pas op 11 januari heb ik deze offerte door een toeval gezien.
22 mei 2015

tweede inspectie door schade-expert NAM

er wordt voor de tweede maal een inspectie door een schade-expert. Nu op basis van het rapport van Monumentenwacht. Aangezien er duidelijk sprake is van aardbevingschade (ook door Monumentenwacht geconstateerd) wordt de aannemer gevraagd een offerte te maken.
23 maart 2015

inventarisatie Monumentenwacht

zoals afgesproken met de schade-expert en de NAM, wordt er een inventarisatie gedaan naar de aardbevingschade van de ornamenten van onze woning. Dit rapport wordt op 1 mei opgeleverd. Een helder overzicht van 18 schadegevallen.
23 december 2014

inspectie door schade-expert NAM

inspectie van kelder, trappenhuis en ornamenten. Afgesproken wordt om een inventarisatie van de schade aan de ornamenten te laten maken door Monumentenwacht.
10 november 2014

melding 3e ronde schadeherstel.

er is een nieuwe, laterale scheur ontdekt in de net gerepareerde kelder. Evenals in het net gerepareerde trappenhuis. Ook de schoorsteen vertoont sindsdien lekkage. Bevind zich allemaal aan de westzijde van het huis. Verder is er een gedegen onderzoek geweest naar de eclectische elementen van het huis. Ook daaraan veel schade. Is al geconstateerd voor de beving van september 2014.
30 september 2014

aardbeving 2.8 Ten Boer

aardbeving op circa 4 kilometer van onze woning.
30 juni 2014

hersteld: 2e ronde

de kelder is volledig hersteld door een daarin gespecialiseerd bedrijf. Ze zijn intensief twee weken bezig geweest. De kelder is nu geheel lekvrij.
8 april 2014

inspectie kelder

de schade-expert heeft op advies van externe deskundigen de kelder apart geïnspecteerd en geconstateerd dat het hier duidelijk om aardbevingsschade gaat. Het gedeelte aan de westzijde is blijkbaar hard getroffen. Dit is ook het gedeelte van het huis waar de kelder zicht bevindt. Totaal schadebedrag circa € 22.000. Het rapport is weer ter goedkeuring naar de NAM gestuurd en deze heeft het voor acceptatie naar mij gestuurd. Geen enkel probleem.
24 februari 2014

schade hersteld: 1e ronde

Al het voegwerk, binnenmuren e.d. zijn keurig hersteld. Er is op een nette manier gewerkt. Maar dit is iets wat je niet elk jaar wilt hebben. Geconstateerd is dat de kelder een apart probleem is: bij een zorgvuldige inspectie is gebleken dat er aanzienlijk meer schade is aangebracht dan aanvankelijk gedacht. Het herstel van de kelder is apart behandeld in de tweede ronde.
13 juni 2013

gesprek met directeur NAM

constructief gesprek met Bart van der Leemput, directeur NAM. Gehad over schadeherstel en mogelijkheden om wonen weer aantrekkelijk te maken.
19 maart 2013

brief van de NAM

Bewoners in het bevingsgebied ontvangen een brief van de NAM. Hierin onder meer vermeld dat er sprake is van een 'ruimhartige schadereparatie". Dit hebben wij tot voor kort inderdaad zo ervaren.
12 maart 2013

inspectie aanvullende schade

een klein onderzoek heeft aangetoond dat er aanzienlijk meer scheurvorming is in het huis. Aanvullen schade gemeld in februari. Er is een nieuw verkort expertise rapport naar de NAM gestuurd met daarin een offertebedrag van circa € 21.0000. Nogmaals ter goedkeuring aan NAM opgestuurd en deze heeft het ter goedkeuring aan mij toegestuurd. Acceptatie akkoord.
3 maart 2013

besloten presentatie bij de NAM

Op dinsdag 5 maart heb ik een besloten presentatie bijgewoond bij de NAM met als onderwerp "Omgaan met slechte publiciteit in publieke opinie". Een interessante lezing waarin o.a. ingegaan werd op de noodzakelijke verandering bij de schade-experts. Over het algemeen verzekeringsinspecteurs die gewend zijn de schade te drukken. Deze houding moest verlaten worden volgens de NAM. Er was nu juist een andere, coulante houding nodig met als uitgangspunt: "bij twijfel wel vergoeden".
19 december 2012

eerste inspectie

de eerste ronde van de bevingschade: op 15 januari wordt hierover gerapporteerd in een verkort expertise rapport. Deze wordt ter goedkeuring aan de NAM voorgelegd.
15 november 2012

melding schade dossier 303

van de NAM bericht ontvangen dat de schademelding is ontvangen en in behandeling wordt genomen. Het is dossier 303
16 augustus 2012

aardbeving 3.8 in Huizinge

de krachtigste aardbeving tot nu toe in de provincie Groningen. Hiermee veranderde de sfeer in de provincie.

silhouet rentenierswoning

Onze woonboerderij is een Rijksmonument in het kerngebied van de bevingen.  Vanuit onze woonkamer zien wij de kerktoren van Loppersum, hemelsbreed bijna vier kilometer.  Maar wij wonen hier schitterend en hebben het prima naar onze zin. Weg uit het aardbevingsgebied? Zeker niet......! Tenzij het een continue strijd gaat worden met allerhande instanties. En daar begint het nu toch wel op te lijken.

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 198 gasten en geen leden online

×

De website met veel informatie over Goed Opdrachtgeverschap blijft bestaan!

Met dank aan Dieter de Vroomen: hij heeft aangegeven het gedachtegoed over Goed Opdrachtgeverschap en dat de basis vormt voor deze website, te willen continueren. Hoe en in welke vorm, wordt de komende periode verder uitgewerkt.