MIJN BLOG

Mijn blogs

Prestatiemeten: het belang van zowel opdrachtgever als -nemer - column Aedesnet

Wederkerigheid is van groot belang bij prestatiemeten. Als opdrachtgever zul je eerst naar je zelf moeten kijken. Hoe doe ik het. Kan ik mijn rol als opdrachtgever nog verder professionaliseren? Vervolgens naar de opdrachtnemers.

De bouwsector wordt geplaagd door torenhoge faalkosten. Meerdere miljarden worden jaarlijks verspild door slechte samenwerking in de bouwketen. Al zien we hier en daar goede voorbeelden, structureel werken aan (bouw)proces verbetering is nog geen gemeengoed in de corporatiesector, Te veel reactief en te weinig proactief.

Opdrachtgevers in de corporatiesector en opdrachtnemers zoeken voortdurend naar kwaliteitsverbetering in de woningbouw. Opdrachtgevers willen opdrachtnemers met een klantgerichte opstelling. Opdrachtnemers zijn op zoek naar opdrachtgevers die gebruik willen maken van hun creativiteit en innovatief vermogen bij het vinden van betaalbare, duurzame oplossingen. Maar samenwerken, komt moeizaam op gang. Wat zijn de belemmeringen? 

Basis voor een goede samenwerking is vertrouwen in elkaars professionaliteit. Maar ook respect voor elkaars meningen. Prestatiemeting kan hierbij een hulpmiddel zijn. Vertrouwen op zich is niet meetbaar. Maar wel de afspraken die zijn gemaakt in een vroegtijdig stadium van de samenwerking over de te leveren prestaties.

Belemmeringen in de samenwerking zitten in de vijf redenen die er zijn voor het doen van prestatiemetingen: transparantie, leren, afrekenen, vergelijken en oordelen. Want hoe transparant willen de betrokken partijen zijn? En zijn ze bereid om van elkaar te leren of weten ze het zelf beter? Om te oordelen zijn normen en benchmark gegevens nodig. Maar kunnen we daar in gezamenlijkheid overeenstemming over bereiken?

Het is zaak deze belemmeringen te traceren en te elimineren. Zowel aan opdrachtgevers- als aan opdrachtnemerszijde zijn ze vaak onderdeel van de cultuur. Echter, het gezamenlijk meten van de prestaties kan bijdragen aan de noodzakelijke cultuurverandering in deze sector.

De hamvraag is echter wie deze cultuurverandering in gang moet zetten: zijn het de gezamenlijke opdrachtnemers of is het de opdrachtgevende partij? Meest voor de hand liggend is dat de opdrachtgever het initiatief neemt en daarbij  ook eisen stelt aan het stelsel van prestatiemeten.

Het werken met prestatiemeten in de Nederlandse bouwsector is ook een middel om aannemers te motiveren te komen tot betere prestaties, om innovaties te stimuleren, om het investeren in kwaliteit te belonen en om aannemers zelf inzicht te verschaffen in de eigen prestaties en die van collega’s.

Daarnaast is prestatiemeten een instrument om de professionaliteit van de opdrachtgever te verbeteren: waar stuurt hij op en hoe gaat hij om met de normering. En geeft de opdrachtgever ook de noodzakelijke transparantie.
Kortom, wederkerigheid is van groot belang bij prestatiemeten. Als opdrachtgever zul je eerst naar je zelf moeten kijken. Hoe doe ik het. Kan ik mijn rol als opdrachtgever nog verder professionaliseren? Vervolgens naar de opdrachtnemers.

 

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

onze onderzoeken

Wilt u voortaan op de hoogte blijven van onze onderzoeken? Geef dan uw naam en mailadres op. Uw mailadres wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Willekeurig gekozen

 • Er zijn wel degelijk mogelijkheden de technologische innovaties structureel en succesvol in te bedde...
  Falende projecten zijn van alle tijden. Op zich niets bijzonders. Maar de omvang van falende project...
  Meer aandacht van bestuurders is gewenst om bij de invulling van bestaande IT Governance modellen me...
  Volgens Wortmann is het opdrachtgevers aan te raden eerst goed na te denken over de doelstellingen e...
  Als u deze negen tips hebt opgevolgd, hebt u in feite de stappen van het regiemodel doorlopen. Dit r...
  Het gebrek aan kennis van ICT bij de manager die de rol van opdrachtgever vervult is niet de veroorz...
 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 65 gasten en geen leden online