Zembla voor het hekje over de SVB? Echt niet!

Op 2 september 2015 zond Zembla een programma uit over de offshoringspraktijken van Capgemini die wel veel omzet opleveren maar geen werkende systemen. Hoofdgerecht was de SVB waar verantwoordelijk programmadirecteur Joop Groen niet door de SVB maar door Capgemini bleek te worden betaald. Groen meent sinds kort door de SVB te zijn vrijgepleit en legt daarom een schadeclaim neer bij Zembla. Terecht?

Kort geleden maakte Computable melding van een dreigende klacht van een gedupeerde ict’er tegen het tv-programma Zembla. Dat artikel was gebaseerd op een ronkend persbericht. Zembla zou in een uitzending ten onrechte hebben geïnsinueerd dat Joop Groen als verantwoordelijke manager een dubieuze rol speelde bij het mislukken van dit project. Recent zou echter uit forensisch onderzoek zijn gebleken dat de insinuaties van Zembla op niets zijn gebaseerd. Het is dus nu tijd voor een rectificatie door Zembla en/of een vergoeding voor de schade die Groen zakelijk en privé heeft opgelopen.

Ik was bij het lezen van het gebeuren verbijsterd en blij. Verbijsterd omdat ik vond dat Groen door Zembla juist heel goed weg kwam. Verbijsterd ook omdat hij de deksel van een doofpot haalt die de SVB met veel zorg had gecreëerd. En met succes, want de Tweede Kamer zou nog vóór het kerstreces debatteren over de Zembla uitzending. Net nu onze volksvertegenwoordiging weer slaapt trekt Groen zelf de beerput weer open.

Schade en belangenverstrengeling
Door niemand wordt bestreden dat Groen als programmadirecteur, direct rapporterend aan de raad van bestuur van de SVB, verantwoordelijk is voor wellicht de grootste ict faal van de laatste paar jaar: het Multiregelingen Systeem (MRS). In de uitzending werd gesteld dat de schade de honderd miljoen euro overtreft en dat verhalen van de SVB en staatssecretaris Klijnsma, dat de schade ‘slechts’ 10,4 miljoen euro bedraagt, kul zijn. Mijn bronnen zeggen hetzelfde. Alleen aan licenties, ongeveer de complete inventaris van Oracle, zou al minstens twintig miljoen zijn uitgegeven. En omdat projecten bij de overheid altijd slagen, komt ook dat geld niet terug.

Lees meer:  https://www.computable.nl/artikel/opinie/overheid/5679048/1277202/zembla-voor-het-hekje-over-de-svb-echt-niet.html?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=Redactiemailing