Opvragen procedure monumenten
22 februari 2016

nog niets ontvangen

Nog steeds geen intern schadeprotocol voor monumenten ontvangen. Ik begin mij zo langzamerhand af te vragen of er wel een intern schadeprotocol voor monumenten is bij het Centrum Veilig Wonen. Of zou ik weer eerst een tweet moeten sturen?
21 januari 2016

aanvullende criteria

op woensdag 13 januari nog een aanvullende vraag gesteld over de criteria waaraan een schade-expert Rijksmonumenten moet voldoen. Deze is keurig beantwoord. Tevens aangeven dat er nog steeds een vraag openstaat over het interne schade protocol of procedure. Het kost wel moeite om de interne protocol voor monumenten boven water te krijgen. Ik heb dan ook sterk de indruk dat dit protocol of deze procedure intern het CVW nauwelijks bekend is bij de medewerkers die het aangaat. Althans dat is de ervaring die ik heb.
7 januari 2016

iets over het hoofd gezien?

Er wordt aangegeven dat ik niets over het hoofd heb gezien en dat mijn conclusie klopt: ondanks de verwijzing, staat er geen procedure voor rijksmonumenten op de website. Er wordt nu eindelijk opgemerkt dat ik blijkbaar graag meer wil weten over het interne schade protocol Rijksmonumenten bij het CVW. Ik geef aan dat dat inderdaad de bedoeling is en of ik deze toegestuurd kan krijgen.
30 december 2015

verwijzing naar website

Per omgaand krijg ik een mail met daarin de pdf over "Handreiking Herstel voor Monumenteigenaren". Maar dit is de procedure zoals deze is opgesteld voor de NAM en niet voor het CVW. Overigens is de medewerker van het CVW zelf bij de opstelling van de handreiking betrokken geweest. Een goede zaak. Maar waar het mij om gaat is de vraag of dit intern CVW goed verankerd is. Dit zou moeten blijken uit een heldere procedure op hun website. Ik wordt dan ook voor de procedure verwezen naar de website van het CVW: onder de button 'schadeherstel' zou de informatie te vinden moeten zijn. Dit laatste is dus niet het geval. Dat laat ik per mail weten aan de medewerker met de vraag of ik misschien iets over het hoofd heb gezien.
22 december 2015

direct een reactie

Krijg het volgende antwoord: voor schadeafhandeling Rijksmonumenten kan een aanvulling ingezet worden: dit is de Handreiking Herstel Monumenteigenaren. Gegoogeld op de website naar dit document, maar helaas niet te vinden. Wel een verslag van de Dialoogtafel waarin wordt verwezen naar dit document. Omdat het verder geen duidelijkheid geeft, weer een vraag over gesteld. Verder een drietal criteria gekregen waaraan schade-expert monumenten moet voldoen.
21 december 2015

tweet verstuurd

Het rondsturen van een tweet maakt het CVW wakker. Dezelfde dag nog word ik telefonisch benaderd. Gezegd wordt dat de vraag nog niet was doorgezet naar de juiste afdeling. Is nu wel gebeurd. Overigens de tweede keer dit jaar dat een tweet zijn werk doet (zie bouwkundig versterken)
6 december 2015

informatie gevraagd via website CVW

Naar aanleiding van rapport Alders en de opmerking dat er een afwijkende procedure zou zijn voor schade afhandeling van rijksmonumenten, een tweetal vragen gesteld. Wij wonen namelijk ook in een rijksmonument. Ook nog in het kerngebied. De vragen zijn: Wij wonen in een rijksmonument waaraan aardbevingsschade is geconstateerd. Dit is in behandeling. Maar in zijn algemeenheid wil ik graag het volgende weten: - is er met rijkmonumenten een afwijkende procedure voor de afhandeling van de schade of is dit dezelfde als bij normale gebouwen - wat zijn de criteria waar een inspecteur/inspectie aan moet voldoen bij een rijksmonument.
2 november 2015

Altijd sprake van maatwerk

Volgens de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, is er bij cultureel erfgoed/rijksmonumenten altijd sprake van maatwerk en is er een afwijkende procedure voor schadeherstel.

Opvragen procedure herstelschade cultureel erfgoed

640x480 even geduld aub 1

Mede naar aanleiding van het rapport van Hans Alders, heb ik sinds begin december een vraag uitstaan om toezending van de procedure of protocol voor herstellen van schade van Rijksmonumenten. Evenzo de vraag gesteld aan welke criteria een schade-expert voor Rijksmonumenten moet voldoen. Dit omdat begin 2014 bleek dat er voor Rijksmonumenten schade-experts ingezet worden die ervaring hebben met het cultureel erfgoed in de provincie Groningen. Inmiddels zijn we weken verder en heb ik nog steeds geen procedure ontvangen...........


silhouet rentenierswoning

Onze woonboerderij is een Rijksmonument in het kerngebied van de bevingen.  Vanuit onze woonkamer zien wij de kerktoren van Loppersum, hemelsbreed bijna vier kilometer.  Maar wij wonen hier schitterend en hebben het prima naar onze zin. Weg uit het aardbevingsgebied? Zeker niet......! Tenzij het een continue strijd gaat worden met allerhande instanties. En daar begint het nu toch wel op te lijken.

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 217 gasten en geen leden online

×

De website met veel informatie over Goed Opdrachtgeverschap blijft bestaan!

Met dank aan Dieter de Vroomen: hij heeft aangegeven het gedachtegoed over Goed Opdrachtgeverschap en dat de basis vormt voor deze website, te willen continueren. Hoe en in welke vorm, wordt de komende periode verder uitgewerkt.