verschillende methodieken

methodieken

Projectmanagement methodieken zijn er in alle soorten en maten. Vaak is het ook een kwestie van oude wijn in nieuwe zakken. Met het gebruik van je gezond verstand kom je vaak al een heel eind. Toegevoegde waarde van een methodiek is dan vooral de aanwezigheid van een structuur en afspraken waar iedereen zich aan dient te houden. Maar zoals de naam al zegt, project management methodieken, zijn het primair methodieken voor project managers en specialisten.Om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen is het geen voorwaarde om kennis te hebben van deze methodieken. Een stelling die door Wortmann en Kremer wordt onderbouwd in één van hun artikelen. Toch is het voor een opdrachtgever belangrijk om te weten welke stappen hij of zij in een investeringstraject moet doorlopen. En wat de mogelijke aandachtsgebieden zijn voor elke stap. Hiertoe hebben wij een simpel model ontwikkeld: het regiemodel voor opdrachtgevers. Het bestaat uit een achttal stappen. Uitgangspunt hierbij is dat het project een afgeleide is van de investeringsvoorstel of businesscase. 

"Het hebben van kennis bij de opdrachtgever van projectmanagement methoden is geen voorwaarde voor een succesvol project"

Het regievoeringsmodel uit de WikiRegie is primair bedoeld voor opdrachtgevers en bestuurders. Het is complementair aan welk programma- of projectmanagement methodiek dan ook. In onze visie is elke projectmanagement methodiek onderdeel van de regie en niet andersom. Een veelgehoorde opmerking van opdrachtgevers is dat zij overspoeld worden met documenten en procedures uit deze methodieken en dat zij hiervoor weinig of geen tijd hebben. Een moeilijk dilemma, want ook voor opdrachtgevers bevatten deze methodieken goede handvatten. De methodieken hebben, voor opdrachtgevers, ook een aantal valkuilen, namelijk:

  • het project zelf, maar ook het voor- en vervolgtraject (resp. initiatie en baten), worden als een black box benaderd. Hierover is moeilijk de regie te voeren zonder dat er ingegaan wordt op de inhoud (zie balancing principe)
  • de business case is onderdeel van het project en daarmee wordt vaak de justificatie en de uitvoering in één hand gelegd: namelijk die van de projectmanager. De kans is groot dat men zich te veel richt op de uitvoering en minder op de justificatie. Maar ook de sturing zal moeilijker worden. En regie vanuit de opdrachtgever bijna onmogelijk.
  • een methodiek gaat uit van 'management by exception': een mooi mechanisme, maar wie bepaalt de 'exception'. Is dit de opdrachtgever of de projectmanager?
  • bestuurders/managers hebben te veel vertrouwen in een methodiek: men gaat er te gemakkelijk van uit dat een methodiek een garantie is voor een succesvolle aanpak. Niets is minder waar. Goed gereedschap in handen van een slecht timmerman, levert een slecht product.
  • vrijwel alle projectmanagement methodieken hebben ten doel het project zelf te beheersen en de methodiek is van daaruit ontwikkeld en niet, zoals het regievoeringsmodel, vanuit het ontstaan van een project.

Met het regievoeringsmodel echter, heeft een opdrachtgever in een keer een goed overzicht van de, voor hem, belangrijke processtappen in een investeringstraject. Van hieruit kunnen dan verbindingen worden gelegd met de project management methodiek die binnen zijn organisatie wordt gebruikt. Een top-down benadering die de opdrachtgever aanzienlijke tijd bespaart en hem toch de mogelijkheid biedt om, vanuit zijn positie, gebruik te maken van de methodieken. En voorkomt daarmee dat hij inhoudelijk in een project wordt betrokken.

Hieronder is een overzicht gegeven van de meest gangbare project/programma methodieken die momenteel in gebruik zijn.

 

PRINCE2

PRINCE2 is een Engelse methode, die ontstaan is door het bundelen van praktijkervaringen (zogenaamde best-practices) door de OGC (the Office of Government Commerce), voorheen bekend als CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). Het OGC is eigenaar van de methode. PRINCE kwam in 1989 op de markt en is in 1996 verbeterd en uitgebreid tot PRINCE2. PRINCE was primair bedoeld voor ICT-projecten, maar is inmiddels algemener toepasbaar, en wordt in steeds meer sectoren naast de ICT gebruikt. In 1997 is PRINCE2 door Pink Elephant in Nederland geïntroduceerd. In 2002, 2005 én 2009 zijn er updates geweest met de nieuwste inzichten in best practices. Inmiddels wordt de methode in veel landen in Europa toegepast en zijn er handleidingen in diverse talen, waaronder het Nederlands, verschenen. Bron: Wikipedia.

 

DSDM

Dynamic Systems Development Method, of kortweg DSDM, is een Rapid application development methode, die voornamelijk wordt gebruikt bij projecten voor ontwikkeling van gecomputeriseerde informatiesystemen. De methode ontstond rond 1994 in het Verenigd Koninkrijk, als een vendor-onafhankelijke methode, wat inhoudt dat er geen specifiek CASE tool of consultatiebureau achter zit. In plaats daarvan zit er een consortium van geïnteresseerde bedrijven en individuen achter. Bron: Wikipedia.

 

PMW

De projectmanagementmethode PMW (ProjectMatig Werken) heeft dezelfde doelstellingen als alle andere projectmanagementmethoden; voorbeelden van deze doelstellingen zijn het gecoördineerd uitvoeren van die werkzaamheden die samen een eenmalig en uniek resultaat opleveren, of het maken van een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Echter PMW is wat meer fundamentele en conceptuele aanpak en minder concreet of uitgewerkt dan andere methoden. Het is een aanpak op hoofdlijnen derhalve en PMW toepassen betekent dan ook PMW invullen. Ook is PMW naar eigen zeggen bedoeld als een meer mensgerichte aanpak. Bron: [PMWiki]. De PMW methodiek kan voornamelijk worden gebruikt in stap 5 en deels in stap 4 van het regievoeringsmodel.

 

MSP

Managing Successfull Programs (kortweg MSP) is dé internationaal erkende openstandaard methodiek voor programmamanagement. Programma’s worden gebruikt om strategische veranderingen in delen van organisaties, in de gehele organisatie of in groepen van organisaties, in te voeren. MSP is een kapstok om complexe, strategische meerjarige veranderprogramma’s succesvol te managen. De eigenaar is The Office of Government Commerce, kortweg OCG genoemd, en is een zelfstandig onderdeel van de Engelse Overheid. De MSP methodiek kan voornamelijk worden gebruikt in stap 3 van het regievoeringsmodel.

 

RUP

Rational Unified Process of RUP is een iteratief softwareontwikkelingsproces. Dit proces is een uitgebreide verfijning van het generieke Unified Process (UP) en is ontwikkeld door Rational Software Corporation die nu een divisie is van IBM. De wortels van het Rational Unified Process (RUP) liggen in het originele spiraalmodel van Barry Boehm. Ken Hartman, één van de belangrijkste RUP-bedenkers, ging samenwerken met Boehm op grond van praktijk- en literatuuronderzoek. De Rational Approach (rationele benadering) is oorspronkelijk ontwikkeld door het bedrijf Rational Software in de jaren 80 en 90. Het Rational Unified Process is ontstaan uit een samenvoeging van het product Rational Approach (van Rational Software) en Objectory Process (van Objectory AB, ontwikkeld door oprichter Ivar Jacobson). De eerste versie van Rational Unified Process V5 werd uitgegeven in 1998. Bron: Wikipedia

 

Watervalmethode

De watervalmethode is een methode voor softwareontwikkeling (een proces voor de verwezenlijking van software), waarin de ontwikkeling regelmatig vloeiend naar beneden loopt (als een waterval). De ontwikkeling loopt door een aantal fasen, namelijk: definitiestudie/analyse, basisontwerp, technisch ontwerp/detailontwerp, bouw, testen, integratie en beheer en onderhoud. Voorheen was het ontwikkelen van vooral grote softwareprojecten een groot onoverzichtelijk breiwerk. Met de komst van deze nieuwe methode hoopten de informaticabedrijven meer duidelijkheid te krijgen in hun projecten. Het watervalmodel is afgeleid van de traditionele manier van werken in grote projecten in de constructiebouw. De bedoeling van deze manier van werken is dat je het project in verschillende fasen opdeelt. Je begint met fase 1 en begint niet eerder met fase 2 dan wanneer je fase 1 hebt afgesloten. En wanneer je in een van de fasen een fout ontdekt moet je helemaal terug om die fase te corrigeren en de daaropvolgende stappen opnieuw uitvoeren. Bron: Wikipedia

 

Agile software development

Agile software development refers to a group of software development methodologies based on iterative development, where requirements and solutions evolve through collaboration between self-organizing cross-functional teams. The term was coined in the year 2001 when the Agile Manifesto was formulated. Agile methods generally promote a disciplined project management process that encourages frequent inspection and adaptation, a leadership philosophy that encourages teamwork, self-organization and accountability, a set of engineering best practices intended to allow for rapid delivery of high-quality software, and a business approach that aligns development with customer needs and company goals. Bron: Wikipedia

Spiraalmodel

Het spiraal model is ontwikkeld en gepubliceerd door B.W. Boehm. Het model heeft vier fasen, die achtereenvolgens worden uitgevoerd (een Lineair verloop). Na uitvoering van de vier fasen, kan worden besloten, om de vier stappen te herhalen, of het project te beëindigen. Het project beëindigen kan op het moment dat het project klaar is, of een onderdeel onuitvoerbaar blijkt.
Het model is gebaseerd op het uitvoeren van activiteiten die het hoogste risico met zich meebrengt. Men begint dus met het uitvoeren van het onderdeel met het hoogste risico. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om een bepaald deel van het systeem te implementeren, terwijl een ander deel nog ontworpen moet worden. Mocht een bepaald onderdeel te grote risico's met zich meebrengen dan kan er voor worden gekozen dit onderdeel niet uit te voeren, of het project in zijn geheel af te blazen. Door de volgorde van werken zou dit aan het begin van het project moeten blijken. Verder kenmerkt het model zich door het niet afsluiten van een fase door documentatie, wat in het watervalmodel wel gebeurt. Bron: Wikipedia

Scrum

Scrum is een flexibele manier om (software)producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Scrum wordt veel gebruikt bij producten waarvan de klant / gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan. Scrum valt onder de Agile-softwareontwikkeling. Bron: Wikipedia 

Wiki's gelezen

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 205 gasten en geen leden online