stap 8: evaluatie doelstelling

stap-8

doel

wikiregie Het doel is na te gaan in hoeverre de oorspronkelijke doelstelling zoals gedefinieerd bij de aanvang van he project, is gehaald. 

 

omschrijving

Als iedereen van mening is dat de baten zijn gehaald (het break even point), zal er een evaluatie plaatsvinden van het totale traject. Belangrijk is om vast te stellen of de oorspronkelijk doelstelling is gehaald en welke acties eventueel nog nodig zijn om dit verder te borgen in de organisatie. Dit is het moment waarop de verantwoordelijke manager van zijn taak als opdrachtgever wordt ontheven. Dit is ook het moment waarop de organisatie de winst van de investering gaat ‘oogsten’.

1. Verantwoordelijkheden

  • bestuurders als eigenaar van het document waar de betreffende doelstelling is geformuleerd

 

2. Betrokken partijen

 

 

3. Kennis en vaardigheden

 

 

4. Activiteiten

  • decharge van de opdrachtgever

 

5. Succesfactoren

 

 

6. Resultaten