Gemeente Groningen: Knollen voor citroenen

Veel grote projecten in de gemeente Groningen mislukken. Ze worden weliswaar opgetuigd met hele inspraakrituelen, maar dat betekent niet dat de inwoners er ook daadwerke- lijk bij worden betrokken.

Licentie