Ring Zuid: hoge kosten, lage baten

In de procedure rond de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen is de verplichte maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) niet gemaakt. De kans is volgens stedebouwkundige Jan Wittenberg daarom groot dat de Raad van State hierover struikelt.

Licentie