Zoekresultaat

Het plan om één organi- satie voor 112-meldkamers op poten te zetten, dreigt te mislukken. Het project is complex en de uitvoerende partijen wantrouwen elkaar.

It is not possible to estimate with any degree of certainty how much of the government’s business is delivered through projects. The Government Major Projects Portfolio (the Portfolio), which includes central government’s biggest and riskiest projects, had an estimated whole-life value of £511 billion in June 2015. This report focuses mainly on those projects. Other bodies are involved in the delivery of projects for government. 

Exern toezicht op dure automatiseringsprojecten werkt avereachts, zegt onderzoeker

Alle technologische ontwikkelingen die ertoe doen, zijn afhankelijk van ICT. Overal veranderen ICT-toepassingen het karakter van onze economie, ons werk en ons leven. Zonder ICT geen kennissamenleving. Toch staat het belang van ICT nog altijd te weinig op het netvlies bij beleidsmakers en politici. Het is tijd voor substantiële stappen in het beleid gericht op ICT. Dit staat in het AWTI-advies Klaar voor de Toekomst?, dat vandaag aan de ministers Kamp (EZ) en Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) is overhandigd

Defensie wil niet doorgaan met de ontwikkeling van het grootste en duurste ICT-project van de overheid ooit. Automatiseringssysteem SPEER is inhoudelijk en financieel een fiasco en daarom wil minister Jeanine Hennis-Plasschaert niet verder met het project, schrijft nrc.next zaterdag op basis van bronnen rondom Defensie en interne documenten die de krant heeft ingezien.

Met goede logistiek wint een leger oorlogen. Defensie bouwde 11 jaar aan een duur ICT-systeem, dat slecht werkt.

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij Programma Speer van Ministerie van Defensie

 

Justitieminister Ard van der Steur krijgt in zijn eerste week meteen een forse tegenvaller te verduren. Een groot ict-project van rechtbanken valt 140 miljoen euro duurder uit dan gepland

Samenvoeging van computersystemen van diverse politiekorpsen dreigde mis te lopen. Minister Opstelten week af van de normale procedures en inkoopregels en trok bijna 2 miljoen euro uit voor twee consultants

Bij de discussie over schade in Groningen zou de kritische blik niet richting uitvoerder NAM moeten gaan, maar rich- ting het ministerie van Economische Zaken

De opdrachtgever is een leidinggevende zonder personele bevoegdheden. Leidinggeven is net als voetballen: iedereen kan het. Sommigen zijn er alleen veel beter in dan anderen. Sommigen zijn natuurtalenten. Anderen kunnen door trainen, oefenen en fouten maken ook een heel eind komen. Ook van verloren wedstrijden kan je immers veel leren. Opdrachtgeverschap is een vorm van leiderschap waar men tot nu toe niet voor wordt opgeleid en waar geen cerCficeringen voor zijn. Men leert het dus in de prakCjk. Over het aansturen van projectleiders zijn al wel een paar goede boeken in het Nederlands verschenen. Deze richten zich vooral op incidentele opdrachtgevers of opdrachtgevers die buiten een poliCeke context werken. 

Oud-politiechef Aad Meijboom heeft deze week zijn functie als ICT-directeur bij de te vormen Nationale Politie neergelegd. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft dat woensdag gemeld.

Overheid en ICT is een ongelukkige combinatie. Zo heeft de politie al geruime tijd last van problemen met hun IT systemen. Nu ligt er een aanvalsprogramma om deze problemen aan te pakken. Gaat dit werken?