Wensdenken fnuikt grote projecten

Het faillissement van filmtheater Infoversum in Groningen kwam niet uit de lucht vallen. Gemeen- ten kijken vaak niet kritisch naar de begroting, ‘om- dat het politiek niet gelegen komt’

Licentie