Dit gaat over besturen, niet over ICT

De commissie-Elias adviseerde dat topmanagers binnen de overheid zich meer in ICT moeten scholen. Sinds 2011 verzorgt de Algemene Bestuursdienst de leerlijn ICT. De nadruk ligt op verkenning van handelingsperspectieven en basiskennis.

De maatschappij verandert revolutionair onder invloed van snelle ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie. Het Kabinet heeft grote ambities met digitalisering van de dienstverlening. Dus neemt ICT binnen de overheid een steeds belangrijkere rol in. Vrijwel alles hangt er inmiddels mee samen, constateerde ook de commissie-Elias. ICT bij de overheid staat bovendien vol in de schijnwerpers. Fouten worden breed uitgemeten in de pers. Het is dus belangrijk dat het topmanagement zich er meer mee bemoeit en er grip op heeft.
Dat begint natuurlijk met kennis. Vier jaar geleden gaf het overleg van secretarissen-generaal – de hoogste ambtenaren van de ministeries – opdracht een leerlijn op het gebied van ICT te ontwikkelen voor het topmanagement. Na vier jaar heeft een flink deel van de doelgroep meegedaan. Een oud-deelnemer, de ontwikkelaar van de opleiding en een ‘bijbrenger’ aan het woord over het ontwikkelen van bewustzijn, de kennis die ervoor nodig is en hoe de top meer gaat sturen op ICT.

Alles is ICT

Oud-deelnemer Rob Huyser, directeur Luchtvaart bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, volgde anderhalf jaar geleden het ICT APP (Ambtelijke Professionaliteit Programma). “Bij IenM is binnen elk Directoraat-Generaal een directeur verantwoordelijk gemaakt voor de coördinatie van ICT. Ik werd dat destijds binnen mijn directie Bereikbaarheid, en besloot daarom het APP ICT te volgen.” Zijn belangrijkste eyeopener: “Ik associeerde ICT toch vooral met kantoorautomatisering en grote projecten. Het is veel breder dan dat. Veel van wat op mijn bureau komt, heeft te maken met ICT. Bij de directie Bereikbaarheid zijn we bijvoorbeeld bezig met beleid voor zelfrijdende auto’s, beveiligingssystemen voor het spoor, systemen voor de luchtverkeersleiding op Schiphol en het beter benutten van informatie om files te voorkomen. Het is een illusie dat wij nog iets van beleid kunnen maken zonder dat het met ICT te maken heeft. Datzelfde geldt overigens voor milieu, water en ruimtelijke ordening.”

Lees meer: http://ibestuur.nl/magazine/dit-gaat-over-besturen-niet-over-ict


Afdrukken   E-mailadres