Aquaduct dreigt molensteen om nek Heijmans te worden

Heijmans ziet zich bij de aanleg van een aquaduct in Leeuwarden geconfronteerd met een opeenstapeling van problemen. De schade dreigt op te lopen tot een miljoenenbedrag.

Het ene probleem is nog niet opgelost, of het volgende dient zich aan. De aanleg van een aquaduct in Leeuwarden bezorgt Heijmans en de provincie Friesland, als opdrachtgever, veel hoofdbrekens.

Bij diverse onderdelen van het werk zijn problemen aan het licht gekomen. Volgens een van de onderaannemers is de helft van de aangebrachte trekankers aan de noordkant van het aquaduct afgekeurd. Duikers plaatsen momenteel schotels op de ankers voor het aanbrengen van de tweede betonlaag.

Noodrem

Woordvoerders van de provincie en van Heijmans willen niet op het voorval reageren en spreken alleen van ‘’technische problemen”. Onderzoek naar de impact loopt nog. De uitkomsten zullen bepalend zijn en kunnen nog grotere vertraging veroorzaken. De provincie houdt naar verluidt rekening met een overschrijding van vijf miljoen euro.

De provincie trekt aan de noodrem en wil snel met Heijmans in gesprek. De “robuustheid van de oplossingen” die de aannemer aandraagt, staat in het overleg centraal. Het provinciebestuur wil weten in hoeverre het bouwbedrijf de situatie onder controle heeft. “Ook gaat het over de interpretatie van de in het contract opgenomen eisen. Een belangrijk thema in deze gesprekken is de hinder en overlast voor de omgeving én de veiligheid voor omwonenden, weggebruikers en bouwvakkers”, legt het provinciebestuur uit in een brief aan Provinciale Staten. “Wij hopen tot een goede oplossing te komen. Tot die tijd gaan we niet verder in op de kwestie”, laat zegsman Jan Arendz van de provincie weten.


Afdrukken   E-mailadres