4 items tagged "samenwerken"

 • Architecten moeten slimmer samenwerken

  “De huidige aanbestedingsregels zorgen voor een vastgeroeste markt van gespecialiseerde architectenbureaus”, stelt Gert Kwekkeboom van The Cloud Collective (TCC). Hij weet de meerwaarde van zijn jonge bureau slim te verkopen. Door een frisse blik aan te bieden en extra capaciteit op piekmomenten te zijn, werkt TCC veel samen met grotere, gevestigde bureaus. Zo werken ze beide aan hun portfolio.

 • Samenwerken lastigste deel van PPS

  De samenwerking in publiek-privatesamenwerking (pps) gaat niet automatisch van een leien dakje. “Vergelijk het pps-project als de zorg voor een kind van gescheiden ouders waarover je vanuit twee verschillende culturen duidelijke afspraken moet maken.”

 • VNG: ontevreden gemeenten moeten samen optrekken

  VNG adviseert gemeenten die ontevreden zijn over de prijs en de kwaliteit van hun software om meer samen op te trekken, zodat hun positie richting marktpartijen sterker komt te staan. Uit onderzoek van NRC en Reporter Radio blijkt dat gemeenten zich gegijzeld voelen door ICT-leveranciers, die maximaal gebruikmaken van een disfunctionele markt.  

 • Voorzitter Unie van Waterschappen Peter Glas: Bouwers en opdrachtgevers gebaat bij meer overleg

  Behalve de Provinciale Staten Verkiezingen vinden op 18 maart ook de waterschapsverkiezingen plaats. Bij de waterschappen gaat het om de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van de schappen voor de periode 2015 tot 2019. Bouwend Nederland Podium sprak met voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen over het belang van deze gang naar de stembus en over wat de schappen en de bouwsector voor elkaar betekenen.

EasyTagCloud v2.8