UWV-site voor uitkeringen is nog steeds heel kwetsbaar

Uitkeringsgerechtigden kwamen in 2013 massaal in problemen omdat de UWV-website vaak plat lag. Dat risico is nog steeds reëel.

Uitkeringsinstantie UWV heeft structurele problemen die bijdroegen aan de crash in 2013 van de website werk.nl nog altijd niet opgelost. Honderdduizenden werkzoekenden zijn van deze site afhankelijk voor onder meer het aanvragen van uitkeringen en het verplicht melden van sollicitaties en neveninkomsten.

Hoewel het UWV intern onderkent dat het wegwerken van deze technische kwetsbaarheden urgent en belangrijk is, stokken de pogingen om die op te lossen door capaciteitsgebrek en onenigheid over de koers. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Site blijft kwetsbaar voor fouten

UWV besteedt veel tijd en tientallen miljoenen aan het in de lucht houden van werk.nl. De site heeft daardoor sinds de zomer van 2013 geen dagenlange storingen meer gehad. Maar door de manier waarop werk.nl is gebouwd, en omdat het onderhouden van de site op technisch ouderwetse wijze plaats vindt, blijft de site kwetsbaar voor fouten bij reparaties of verbeteringen. Inhoudelijke verbeteringen, waardoor werkzoekenden meer aan de site hebben, komen daardoor in het gedrang.

Het UWV bestrijdt dat burgers in het algemeen ontevreden zijn en wijst erop dat klanten werk.nl nu waarderen met een 6,9. „De beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid zijn bovendien sterk verbeterd.”

Raad van bestuur had geen vertrouwen meer

ICT-bedrijf IBM is nu de belangrijkste leverancier van het UWV. In de aanloop naar de dagenlange crash in juli 2013 deed het UWV nog een poging om van het bedrijf af te komen, dat destijds de servers beheerde waar werk.nl op draait. „De Raad van Bestuur van UWV heeft geen vertrouwen meer dat [een oplossing van de problemen rond werk.nl] zelfstandig door IBM geleverd kan worden”, zo schreef het UWV toen aan IBM.

Toch zette de het UWV dit plan na maandenlange discussies en voorbereidingen niet door. Het UWV zegt nu tevreden te zijn over IBM.

Lees meer: http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/28/uwv-site-voor-uitkeringen-is-nog-steeds-heel-kwets-1561001


Afdrukken   E-mailadres