IN HET NIEUWS

Nieuws overzicht

vb archiefmateriaalOp deze pagina vind je nieuws dat, in meer of mindere mate, te maken heeft met het thema Goed Opdrachtgeverschap. De artikelen worden in chronologische volgorde weergegeven. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met artikelen uit diverse bronnen. Heb je zelf een artikel of weet je een interessant artikel dat niet hierin opgenomen is? Laat het ons even weten. 


 

Centralisatie bij Nationale Politie: megaproject van ongekende omvang

Door grootschalige centralisatie bij de Dienst Financiën van de Nationale Politie werkt iedereen op dezelfde manier in één landelijk financieel systeem en bespaart de politie jaarlijks 1,8 miljoen euro aan IT-kosten.
Met de vorming van de Nationale Politie - een grootschalige organisatie met zo’n 65.000 medewerkers - worden niet alleen de vroegere korpsen gecentraliseerd naar 11 eenheden, maar is ook de gehele bedrijfsvoering ondergebracht bij het Politiedienstencentrum. De financiële administraties van alle 26 voormalige korpsen zijn gecentraliseerd naar één centrale administratie in Rotterdam.
 
FM Magazine praatte met de drie heren die in de lead waren van dit project:
● Gery van Westbroek (voorzitter van de stuurgroep van het project), begon eind 2011 aan het project.
● Ernest-Jan Mutsaers (projectleider), betrokken sinds 2013.
● Hans Donker, in 2014 aangetreden als Diensthoofd Financiën. Gaandeweg het stokje van kwartiermaker Van Westbroek overgepakt en ook daarmee langzaam maar zeker eigenaar geworden van het financiële systeem.
 
Wat was de aanleiding van het grote veranderproject dat heeft plaatsgevonden?
Gery van Westbroek: Het startschot werd gegeven door het besluit van het toenmalige kabinet tot vorming van de Nationale Politie. Daarmee is ook meteen het einddoel geschetst: één korps met één financiële administratie in één financieel systeem. Dat was in 2011.
 
Voor welke uitdaging stonden jullie toen?
Gery van Westbroek: We hadden binnen de Politie 26 verschillende politiekorpsen, met daarnaast nog een separate grote ICT-organisatie en nog een landelijke organisatie. In totaal hadden we daarmee 28 afzonderlijke financiële administraties met elk hun eigen werkprocessen en planning & control cyclus, en dat in verschillende financiële systemen. De uitdaging was om die bij elkaar te brengen in één Dienst Financiën, werkend op dezelfde manier, ondersteund door één landelijk systeem. Bij de financiële afdelingen van genoemde organisaties zaten tezamen circa 620 formatieplaatsen. Een van de bijkomende doelstellingen van de vorming van de Nationale Politie was dat deze centralisatie binnen onze financiële kolom voor pakweg 30 procent personeelsreductie zou zorgen.
 
Hoe ver staan jullie nu in de realisatie om één organisatie te worden?
Gery van Westbroek: Sinds 1 januari 2013 zijn we één juridische entiteit. We zitten nu nog in het transitieproces om allerlei werkzaamheden met elkaar uit te lijnen, maar het centraliseren van de administratie is gerealiseerd. Al die 28 financiële administraties zitten nu in één financieel systeem en we hebben dezelfde werkwijzen en stambestanden. We zitten nu nog op tijdelijke locaties, waaronder in Nieuwegein, en volgend jaar gaan we over naar onze uiteindelijke centrale locatie in Rotterdam. 
 
Hans Donker: In Rotterdam komen zo’n 250 medewerkers te zitten. Daarnaast hebben we nog zo’n 50 man die over het land verspreid blijven, om lokale financiële ondersteuning te geven aan de operationele kant van de Politie. Denk aan het ondersteunen van budgethouders in de eenheden. De ondersteuning bij informatievraagstukken vindt nu steeds meer centraal plaats. De hele bedrijfsvoering gaat uiteindelijk naar één centraal platform. Daarmee wordt het veel makkelijker om informatie tussen kolommen als Facilitair, Financieel, Communicatie, HRM en IM te benutten voor rapportages. Natuurlijk zullen we slagen moeten maken om verfijningen aan te brengen, maar we hebben al een aantal rapportages opgeleverd die van grote waarde blijken te zijn voor de organisatie.
 
Hoe hebben jullie het centralisatietraject aangepakt?
Gery van Westbroek: Vanwege de grootte van de organisatie is gekozen voor een tweestappenaanpak: de middellange en lange termijn stap. Bij de eerste stap zijn we per kolom de werkprocessen en systemen gaan harmoniseren en uniformeren. Zo zijn we naar financiën gaan kijken. Veel van die 28 administraties werkten al met hetzelfde pakket: SmartStream, een pakket dat afstamt van Baan. We hebben onder meer daarom voor dat pakket gekozen. Immers, veel mensen hadden hier al ervaring mee. De tweede vraag was: gaan we dit doen op de fundamenten van de oude korpsen, of gaan we een nieuw landelijk fundament bouwen? Uiteindelijk....
 

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

Nieuws gelezen

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 178 gasten en geen leden online

×

De website met veel informatie over Goed Opdrachtgeverschap blijft bestaan!

Met dank aan Dieter de Vroomen: hij heeft aangegeven het gedachtegoed over Goed Opdrachtgeverschap en dat de basis vormt voor deze website, te willen continueren. Hoe en in welke vorm, wordt de komende periode verder uitgewerkt.